Vol 8 (2016)

Table of Contents

Contents

A Purely Algebraic Proof of the Fundamental Theorem of Algebra PDF
Piotr Błaszczyk 7-23
Twórcza aktywność matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadań na zastosowanie wzorów Viète’a PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka 25-49
Kompetencje geometryczne nauczycieli matematyki PDF (Polski)
Monika Czajkowska 51-68
Propozycja wyzwalania twórczości matematycznej studentów przy pomocy pewnej nierówności funkcyjnej PDF (Polski)
Edyta Fiduk, Stanisław Siudut 69-76
O pewnej implikacji PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 77-86
Symbolika matematyczna związana z pojęciem funkcji PDF (Polski)
Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta 87-99
Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki PDF (Polski)
Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba 101-118
Kontekst Przekazu w Matematyce PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski 119-137
Metoda Frobeniusa, czyli o rozwiązywaniu pewnej klasy równań różniczkowych PDF (Polski)
Damian Wiśniewski, Krzysztof Żyjewski 139-158

History of Mathematics, Conferences

Nota o Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen Georga Cantora PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk 159-168
O rozszerzeniu pewnego twierdzenia z teorii szeregów trygonometrycznych PDF (Polski)
Georg Cantor 169-177
Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе в свете идей Л. С. Выготского PDF (Russian)
Людмила Боженкова, Марина Егупова 179-183
Recenzja z Charles Parsons, Philosophy of Mathematics in the Twentieth Century: Selected Essays PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski 185-187
Dwudziesty jubileusz istnienia European Society for Research in Mathematics Education i dziesiąty międzynarodowy kongres CERME PDF (Polski)
Mirosława Sajka 189-196


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016