Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami Abstrakt   PDF
Łukasz Zweiffel
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych Abstrakt   PDF
Martin Bożek
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Europeizacja prawa administracyjnego, Tom 3, System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa 2014 Abstrakt   PDF
Wojciech Lamentowicz
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Europejska przestrzeń administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa europejskiego – analiza na przykładzie Europejskiej Sieci Konkurencji Abstrakt   PDF
Maciej Gac
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12) Abstrakt   PDF
Agata Nodżak
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej) Abstrakt   PDF
Monika Skowrońska
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013 Abstrakt   PDF
Agata Nodżak
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Metody tworzenia europejskiego jednolitego rynku usług Abstrakt   PDF
Inga Kawka
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”, Kraków, 22–23 kwietnia 2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Uniwersytet Pedagogiczny
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia Abstrakt   PDF
Wioletta Sojka, Konrad Walczuk
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej Abstrakt   PDF
Marek Oramus
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Pojęcie i rodzaje postępowań administracyjnych z udziałem osób prawnych w ukraińskim prawie administracyjnym Abstrakt   PDF (English)
Yulia Dorokhina
 
2015: Rocznik Administracji Publicznej Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością Abstrakt   PDF
Leszek Bielecki
 
1 - 13 z 13 elementów