2015

Rocznik Administracji Publicznej

Spis treści

ARTYKUŁY

Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością PDF
Leszek Bielecki
Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych PDF
Martin Bożek
Pojęcie i rodzaje postępowań administracyjnych z udziałem osób prawnych w ukraińskim prawie administracyjnym PDF (English)
Yulia Dorokhina
Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej) PDF
Monika Skowrońska
Europejska przestrzeń administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa europejskiego – analiza na przykładzie Europejskiej Sieci Konkurencji PDF
Maciej Gac
Metody tworzenia europejskiego jednolitego rynku usług PDF
Inga Kawka
Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia PDF
Wioletta Sojka, Konrad Walczuk
Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami PDF
Łukasz Zweiffel
Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej PDF
Marek Oramus

GLOSY

Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12) PDF
Agata Nodżak

RECENZJE

Europeizacja prawa administracyjnego, Tom 3, System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa 2014 PDF
Wojciech Lamentowicz
Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013 PDF
Agata Nodżak

ZAPOWIEDZI i SPRAWOZDANIA

Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”, Kraków, 22–23 kwietnia 2015 r. PDF PDF (English)