Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6 (2014) Nowe cechy równobocznych trójkątów Abstract   PDF (Polski)
Michał Biesiada, Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 5 (2013) Nowe spojrzenie na gry Penneya Abstract   PDF (Polski)
Maciej Major, Barbara Nawolska
 
Vol 5 (2013) O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
Vol 1 (2006) O cechach podzielności liczb i odkrywaniu twierdzeń Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 10 (2018) O ciągłych ciałach algebraicznych Details   PDF (Polski)
Lew Pontriagin
 
Vol 4 (2012) O ciałach uporządkowanych Abstract   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk
 
Vol 4 (2012) O elementach logiki erotetycznej w edukacji matematycznej Abstract   PDF (Polski)
Tadeusz Rams
 
Vol 2 (2009) O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej Abstract   PDF (Polski)
Zbigniew Powązka
 
Vol 6 (2014) O I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Transgresje matematyczne'' - z punktu widzenia organizatora-słuchacza konferencji Details   PDF (Polski)
Bożena Rożek
 
Vol 2 (2009) O nieskończonych ciągach liczb naturalnych, parami względnie pierwszych Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 4 (2012) O nieskończonych ciągach liczb parami względnie pierwszych raz jeszcze Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 8 (2016) O pewnej implikacji Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 4 (2012) O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych Abstract   PDF (Polski)
Danuta Ciesielska, Zbigniew Powązka
 
Vol 4 (2012) O pojęciu liczby Details   PDF (Polski)
David Hilbert
 
Vol 1 (2006) O potrzebie dokształcania nauczycieli akademickich Abstract   PDF (Polski)
Bogdan J. Nowecki
 
Vol 2 (2009) O różnych sposobach definiowania wartość bezwzględnej Abstract   PDF (Polski)
Antoni Chronowski, Joanna Major, Zbigniew Powązka
 
Vol 8 (2016) O rozszerzeniu pewnego twierdzenia z teorii szeregów trygonometrycznych Details   PDF (Polski)
Georg Cantor
 
Vol 3 (2010) O średnich Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki
 
Vol 2 (2009) O zastosowaniu sumowania według Eisensteina do pewnej sumy podwójnej Abstract   PDF (Polski)
Agata Matczyk, Vladimir Mityushev, Zbigniew Powązka
 
Vol 7 (2015) O zjawisku zniekształcania obrazu matematyki Abstract   PDF (Polski)
Bożena Olik-Pawlik
 
Vol 4 (2012) Od hipotezy do twierdzenia Abstract   PDF (Polski)
Jan Górowski, Maciej Klakla, Adam Łomnicki
 
Vol 9 (2017) On Conceptual Metaphors In Mathematics Abstract   PDF
Jerzy Pogonowski
 
Vol 9 (2017) On non-equivalent metrics on a uncountable set Abstract   PDF (Polski)
Marcin Zieliński
 
Vol 9 (2017) On the monograph ''Mathematical Transgressions 2015'' Details   PDF
Bożena Rożek
 
Vol 9 (2017) On the Negative Numbers from the Historical and Educational Perspective Abstract   PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk, Mirosława Sajka
 
51 - 75 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016