Vol 6 (2014)

Table of Contents

Contents

Nowe cechy równobocznych trójkątów PDF (Polski)
Michał Biesiada, Jan Górowski, Adam Łomnicki 5-18
Calculus without the concept of limit PDF
Piotr Błaszczyk, Joanna Major 19-40
Popularyzacja matematyki na polskich uniwersytetach dziecięcych PDF (Polski)
Agnieszka Bojarska-Sokołowska 41-60
Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych PDF (Polski)
Maria Dąbrowa 61-71
Co możemy opisać układem dynamicznym? PDF (Polski)
Urszula Foryś 73-85
Trójkąty średnioboczne o środkowej mającej długość wymierną PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 87-93
Wielomiany Fibonacciego stopnia k PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 95-100
Twórcza rola patologii w matematyce PDF (Polski)
Jerzy Pogonowski 101-121
Przyszli nauczyciele wobec modelowania matematycznego PDF (Polski)
Anna Pyzara 123-138

Reviews, Conferences, Biographies, Informations

Nota o rozprawie Eduarda Heinego Elemente der Functionenlehre PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk 139-152
Elementy Teorii Funkcji PDF (Polski)
Eduard Heine 153-166
O I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Transgresje matematyczne'' - z punktu widzenia organizatora-słuchacza konferencji PDF (Polski)
Bożena Rożek 167-172


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016