Vol 5 (2013)

Table of Contents

Contents

Uporządkowane struktury liczbowe PDF (Polski)
Antoni Chronowski 5-37
Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera PDF (Polski)
Danuta Ciesielska 39-50
Around the Wilson's theorem PDF
Jan Górowski, Adam Łomnicki 51-56
Kilka uogólnień reguł pewnej gry strategicznej PDF (Polski)
Jan Górowski, Adam Łomnicki 57-69
Prime counting function π PDF
Jan Górowski, Adam Łomnicki 71-76
Информационно-коммуникационные технологии в образовании студентов специальности >>5В010900-Математика<< педагогического вуза PDF (Russian)
Бакыткуль Р. Каскатаева, Назира С. Баймулдина 77-81
Nowe spojrzenie na gry Penneya PDF (Polski)
Maciej Major, Barbara Nawolska 83-94
Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji PDF (Polski)
Joanna Major, Zbigniew Powązka 95-104
O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej PDF (Polski)
Zbigniew Powązka 105-119
Geometria i kształcenie geometryczne we współczesnej szkole średniej i wyższej - praktyka i problemy PDF (Polski)
Roza A. Utiejewa, Antoni Pardała 121-127

Reviews, Conferences, Biographies, Informations

Nota o rozprawie Otto Höldera Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Mass PDF (Polski)
Piotr Błaszczyk 129-142
Aksjomaty wielkości i teoria miary PDF (Polski)
Otto Hölder 143-152


e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016