Jan Flis – współtwórcą współczesnej polskiej dydaktyki geografii

Mariola Tracz

Abstrakt


The study shows the role of professor Jan Flis in the development of geography education in the post-war era. His academic input into the discipline is expressed in 134 publications, out of which 40 concern the topic of the didactics of geography. Professor’s interest in the field of geography education focused on: the selection and structure of geographical material, forming of theories in teaching and learning geography, function of geography in education and cognitive development, education of geography teachers, and chosen aspects of teaching at higher education institutions (universities).

Słowa kluczowe


Jan Flis; dydaktyka geografii; tożsamość naukowa

Bibliografia


Banaśkiewicz-Cabaj, K., Cabaj, W. (red.). (2007). Rozważania Jana Flisa o nauczaniu geografii. Kielce: Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego.

Dylikowa, A., Flis, J., Wilczyńska, M. M. (red.). (1979). Olimpiada Geograficzna: I-1975, II- 1976, III-1977.Warszawa: WSiP.

Dylikowa, A., Wilczyńska, M. M. (red.). (1982). Olimpiada Geograficzna IV-VI. Warszawa: WSiP.

Licińska, D. (1990). Zadania dydaktyczne w nauczaniu geografii – teoria i praktyka. Warszawa: CDN.

Pióro, T. (1982). W nauczaniu konieczna jest korelacja…. (rozmowa z prof. Janem Flisem). Nowa Szkoła, 38 (5/6), 212–215.

Piskorz, S. (2004). Od dydaktyki uniwersalnej, poprzez metodykę geografii, do dydaktyki geografii. W: M. Tracz, Z. Zioło (red.), Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka. Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej, 119–125.

Piskorz, S., Tracz, M. (1999). Słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Piskorz, S., Zając, S., Żołnierz, A. (1994). Dorobek profesora Jana Flisa w zakresie dydaktyki geografii. Geografia w Szkole, 3, 131–134.

Tracz, M. (2009). Idea i wartość Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej. W: M. Tracz, P. Kramarz (red.), Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologicznej w okręgu krakowskim w latach 1974–2009. Kraków: Wyd. Oddział Krakowski PTG, 6–19.

Tracz, M., Osuch, W. (2008). Instytucjonalny rozwój polskiej dydaktyki geografii. W: A. Hibszer (red.), Polska dydaktyka geografii: idee, tradycje, wyzwania. Sosnowiec: Wyd. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 111–120.

Szkurłat, E. (2008). Historia dydaktyki geografii. Główne kierunki i ośrodki badań. W: A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej. Warszawa: PWN, 280–293.

Starkel, L. (2011). Spotkani na drodze. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.

Zając, S. (1991). Cele nauczania geografii. Kraków: wyd. WSP.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.