Aktualności

Miło nam poinformować iż nasze czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, według najnowszej listy MNiSW wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanej 31 lipca 2019 roku, otrzymało 20 punktów.

 

Aktualności nie zostały opublikowane.
 


ISSN: 2084-5456