Redakcja

Lista recenzentów 2013/2017

prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Górka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Polska

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Słowacja

prof. ndzw. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Polska

dr hab. prof. nadzw. UE Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Polska

prof. UŚ dr hab. Maria Zofia Pulinowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Szromek, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki, Polska

prof. ndzw. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Polska, Polska

dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, PolskaISSN: 2084-5456