Autor - szczegóły

Bryndal, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej, Polska

  • Vol 7 - Artykuły
    Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich – wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2084-5456