Autor - szczegóły

Borgiasz, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

  • Vol 11 - Artykuły
    Regionalizm – rozważania teoretyczne i ich egzemplifikacja w geografii
    Abstrakt  PDF
  • Vol 12 - Artykuły
    Ocenianie kształtujące w geografii: oczekiwania uczniów w nowej rzeczywistości edukacyjnej
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2084-5456