Autor - szczegóły

Żeber-Dzikowska, Ilona, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Biologii Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii, Polska

  • Vol 6 - Artykuły
    Potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów
    Abstrakt  PDF
  • Vol 6 - Artykuły
    Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2084-5456