Vol 1


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica III

Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji

pod redakcją naukową

Wandy Wilczyńskiej - MichalikISSN: 2084-5456