Maksymalne sumy dobowe opadów w Ojcowie (Dolina Prądnika)

Eligiusz Brzeźniak

Abstrakt


The analysis of multiannual variability of maximum sums of daily precipitation was based on a 20 years-long observation series (1990–2009) from Ojców-Park Zamkowy observation point, situated in the Prądnik river valley, and maintained by the Ojców National Park. Methods of descriptive statistics, namely average values, including 5-days and 5-hours moving averages, extremal values and dispersion indices were used in the analysis (Fig. 1, 2).An attempt at determining the basic characteristics of precipitation variability on a regional scale has shown a marked instability of the temporal precipitation series controlled by circulation processes and local conditions. Non-periodic fluctuations are manifest in the results of the frequency analysis of maximum daily precipitation. The highest was the frequency of low, moderate and high precipitation (daily sums < 20 mm), the lowest (0.34%) was the frequency of very high precipitation. Precipitation sum higher than 60 mm was noted twice, in 1995 and 2007 year. The variability of precipitation in the Prądnik Valley is controlled by the intensity of cyclonic circulation, especially of the baric trough (Bc) and advection of polar maritime air mass (PPm).

Słowa kluczowe


zmienność klimatu; maksymalna suma dobowa opadów; Dolina Prądnika

Bibliografia


Brzeźniak E., 2009a, Struktura czasowa opadów atmosferycznych w Ojcowie, Prądnik. Prace Muz. Szafera, t. 19, s. 53–66.

Brzeźniak E., 1999b, Zróżnicowanie sum dobowych opadów w Ojcowie, Prądnik. Prace Muz. Szafera, 2, t. 19, s. 61–68.

Brzeźniak E., Partyka J., 2008, Warunki klimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego, [w:] Klasa A., Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, Wyd. OPN, Ojców, s. 121–136.

Cebulak E., 1992, Maksymalne opady atmosferyczne w dorzeczu górnej Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 90, s. 79–96.

Cebulak E., 1998, Przegląd opadów ekstremalnych, które wywołały powodzie w XX wieku w dorzeczu górnej Wisły. Konferencja naukowa w Krakowie 7–9 maja 1998, Wyd. Oddz. PAN, Kraków, s. 21–37.

Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 215.

Klein J., 1974, Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego parku Narodowego, Studia Naturae, seria A, nr 8, ss. 105.

Kożuchowski K., 1985, Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881–1980. Acta Geographica Lodziensia, nr 48, ss. 158.

Niedźwiedź T., 2010, Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej – zbiór komputerowy, Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec.

Twardosz R., 2000, Wieloletnia zmienność sum dobowych opadów w Krakowie w powiązaniu z sytuacjami synoptycznymi, [w:] Obrębska-Starklowa B. (red.), Studies in Physical Geography, Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, nr 105, s. 19–71.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.