Dydaktyka geografii – teoria i metodologia (na przykładzie Bułgarii)

Maya Vasileva, Kliment Naydenov, Georgi Kotseff

Abstrakt


Zrozumienie, opanowanie i zastosowanie nowych pomysłów w dydaktyce geografii to prawdziwy krok w kierunku osiągnięcia wysokiego poziomu profesjonalizmu w edukacji geograficznej w Bułgarii. Taki profesjonalizm według nas oznacza trzy rzeczy: opartą na nauce (nie tylko intuicyjną) działalność zawodową, wysokie i trwałe rezultaty, wyraźne pozytywne nastawienie do niej. Podejście takie jest niezbędne jako podstawa w rozwiązywaniu bieżących problemów bułgarskiej edukacji geograficznej o różnym charakterze: w przygotowaniu i kwalifikacji kadr; w opracowywaniu dokumentacji badań geograficznych i ekonomicznych; w opacowywaniu programów badawczych i projektów w praktyce szkolnej. Niewątpliwie musimy opierać się na zasadach dydaktyki – jej teorii i metodologii, ponieważ jest to punkt wyjścia do twórczego rozwiązywania problemów lub realizacji przyszłych zadań edukacji geograficznej. W tym kontekście, w obliczu coraz bardziej zlożonych nowoczesnych zadań publicznych i postaw wobec edukacji, konieczna jest stosowna interpretacja dydaktyki geografii jako nauki. Przedkladamy naszą wizję na: jej istotę, przedmiot i zagadnienia; miejsce wśród nauk; zadania naukowe i metody badań. Przedstawiamy kierunki rozwoju i potencjał naukowy.

Słowa kluczowe


geografia, dydaktyka geografii, edukacja, edukacja, edukacja geograficzna

Bibliografia


Bijkov, G., Kraevski, V. (2007). Methodology and methods of pedagogical research, Sofia: “St. Kliment Ohridski”

Bӧhn, D. (1999). Geographiedidaktik. In: D. Bӧhn (Hg.). Didaktik der Geographie. Begriffe, München: Oldenburg, 50–52

Gaitandjieva, R. (2000). Strategy of Geographical Education in High School in the New Realities, Sofia: Anubis

Gaitandjieva, R., Tzankova, L. (2018). Theoretical-Methodological Basis of Modern Didactics of Geography (Excerpt from Unpublished Works). In: S. Karastoyanov, et al. Regional Development and Policy. Sofia: MELANI, 252–262

Kanchev, D. (2000). Methodology of geography education. 3. edition, Sofia: “St. Kliment Ohridski”

Kӧck, H. (1991). Didaktik der Geographie – Methodologie, München: Oldenburg

Panchehnikova, L. M. (1983). Whole training geography. In: Methodology training geographies in middle school. Moscow

Rinschede, G. (2007). Geographiedidaktik. 3. Auflage, Paderborn u.a.: Ferdinand Schӧningh

Tzankova, L. (2005). Geography Didactics Guide, Sofia: “St. Kliment Ohridski”

Tzankova, L., et. al (2015). Geography Didactics – Between Theory and Practice. In: Achievements, up-to-date and challenges of geographical science and perceptions. University of Beograd – Faculty of Geography, Beograd, october 2015, 168

Vasileva, M. (2018). Current Issues of Modern Didactics of Geography. Guide to seminars. Sofia: MELANI


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.