Założenia koncepcji Ekologicznego Śladu i przykłady obliczeń dla dużych miast

Wanda Wilczyńska-Michalik, Karolina Świder

Abstrakt


The article presents the concept of Ecological Footprint (EF), which is a quantitative indicator of human impact on the environment. The idea of EF has originated from the concept of carrying capacity. The Ecological Footprint measures how much of the land and water area a human population requires to produce the resource it consumes and to absorb its wastes, using the prevailing technology. The methodology was developed by Rees and Wackernagel (1996). The Ecological Footprint Assessment is a common supporting tool in planning and development of cities, subnational geographical regions and states. EF is important in ecological education at the primary and higher educational level, also including academic grade. At the beginning of the 21st century, requirements of the population in some countries (e.g. U.S., United Arab Emirates, Kuwait, Denmark, Australia, Canada) already exceed the planetary limits and ecological assets are becoming more critical. Implementation of the EF concept demands precise definition of many terms taken from ecology, geography, technology, or economy. The most important terms are explained in the glossary. More than half the global population (on average about 51%) live in cities (in Poland about62%). Their inhabitants have a substantial impact on the environment. The EF value for inhabitants of the capital city of Poland – Warsaw – in 2005 was 6.5 gha per capita, for the inhabitants of Cracow – 7.67 gha per capita. The average EF worldwide value in 2005 was approximately 2,1 gha per capita, and in 2007 1.8 gha per capita. The inhabitants of Warsaw and Cracow, through consumption of goods and services, exert significant pressure on the environment and aggravate the ecological deficit of the Earth.

Słowa kluczowe


ślad ekologiczny; Kraków; Warszawa

Bibliografia


Aall C., Thorsen-Norland I., 2002, Report no. 11/02, The Ecological Footprint of the City of Oslo – Results and Proposals for the Use of the Ecological Footprint in Local Evironmental Policy, Western Norway Research Institute ProSus, Sogndal, University of Oslo, 1–38,

www.prosus.uio.no/english/sus_dev/tools/ecofootprint_oslo.htm

Barret J., Vallack H., Jones A., Haq G., 2002, A Material Flow Analysis and Ecological Footprint of York Technical Report, Stockholm Environment Institute, s. 1–109.

Barrett, J., Birch, R., Cherret, N., Simmons, C, 2004, An Analysis of the Policy and Educational Applications of the Ecological Footprint – A report to WWF Scotland, Stockholm Environment Institute York and Best Foot Forward. City Limits, a resource flow and ecological footprint analysis of Greater London, 2002, Best Foot Forward Ltd, 1–72, www.citylimitslondon.com

Craig J.R., Vaughan J., Skinner J., 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14.

Ecological Footprint Standards, 2006, A Project of the Global Footprint Network Standards Committees, s. 1–34.

Ewing B., A. Reed, S.M. Rizk, A. Galli, M. Wackernagel, J. Kitzes. 2008. Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, 2008 Edition. Oakland: Global Footprint Network, s. 1–19.

Grudziński Z., 2006, Tendencje zmian cen energii elektrycznej w latach 2002–2005, Polityka Energetyczna, t. 9, z. 1. Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 45–60.

Flis J., 1986, Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 24.

Kompendium wiedzy o ekologii, 2003, Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kozłowski S., 2007, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 45–180.

Kulczycka J., 2001, Ekologiczna ocean cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 8.

Lenzen, M., Murray, S. A., 2001. A modified ecological footprint method and its application to Australia, Ecological Economics 37, s. 229–255.

Living Planet Report 2008 (2008 WWF), for a living planet, http://assets.panda.org/downloads/ living_planet_report_2008.pdf

Living Planet Report 2010, Biodiversity, biocapacity and development, 2010, http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2010_lpr/pdf

Maj G., 2007, Ekologiczny ślad miasta Warszawy, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem naukowym Wilczyńskiej-Michalik W., Archiwum UP, s. 1–213

Makowski J., 2007, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa , s. 302.

Markowski J., 2003, Zarządzanie antropopresją, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 72–73.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1995, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, s. 1–270.

Mesarović M., Pestel E., 1977, Ludzkość w punkcie zwrotnym? Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 1–212. Our Common Future, 1987, G.H. Brundtland (red.), The Word commission on environment and development, Oxford University Press, s. 1–400.

Rees W., 1992, Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out?, Environment and Urbanisation, Vol. 4, no 2.

Rees W., Wackernagel M., 1996, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Vancouver, s. 1–178.

Rudnicka K., 2007, Ekologiczny ślad Krakowa, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem naukowym Wilczyńskiej-Michalik W., Archiwum UP, s. 1–100.

Sharratt P., Wackernagel M., 2003, Towards a Sustainable London: Reducing the Capital’s Ecological Footprint Phase 1 Report: Determining London’s Ecological Footprint and priority Impact Areas for Action , WSP Environmental Ltd & Natural Strategies LLC, s. 1–41.

Śleszyński J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa, s. 1–416.

Vergoulas G., Levis K., Jenkins N., 2003, An ecological footprint analysis of Angus – Scotland, Angus Council, Best Foot Forward Ltd, Oxford, ss. 1–38, www.bestfootforward.com Wackernagel M., Monfreda Ch., Moran D., Wermer P., Goldfinger S., Deumling D., Murray M., 2005, National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The underlying calculation method, Global Footprint Network, Oakland, 1–33, www.footprintnetwork.org/

Weiner J., 2005, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29–30.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.