Edukacja ekologiczna w szkole i społeczeństwie a rozwój regionalny

Wiktor Osuch

Abstrakt


Raising and developing ecological awareness is a great challenge to modern societies in many countries. This article presents examples of ecological education at Polish schools. Ecological education at the beginning of the 21st century plays an important role in the education of young generations. It depends on education if we encourage a young person to choose the lifestyle which will be environment-friendly, or not. The raising and developing of ecological awareness is therefore a great challenge for many teachers. School ecological education aims at non-conflict development of contacts between children or youth and the natural environment. Direct relationship with nature allows children to enrich their knowledge, develop skills and act in ecological categories. The main objective of modern school is education ofa person who is not only creative, being able to use the acquired knowledge, think independently and act efficiently in different problem situations, but is also able to think long-term, foreseeing the effects and consequences of taken actions for which he or she will be held responsible. A large amount of subjects of school teaching in widely understood ecological education and great masses of young people nowadays constitute a big chance for a success in the action ensuring their effectiveness.


Słowa kluczowe


edukacja ekologiczna; świadomość ekologiczna; edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bibliografia


Burger T., 1986, Uwagi o świadomości ekologicznej, Przegląd Powszechny, nr 12.

Cichy D., Tuszyńska L., 2007, Świadomość i poglądy społeczeństwa regionu mazowieckiego na ochronę środowiska i rozwój zrównoważony, Problemy Ekologii, nr 3, s. 139–144.

Cichy D., 2008, Dekada edukacji ekologicznej wzmocnieniem świadomości i działań społeczeństwa na rzecz środowiska, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A., (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku s. 117–124.

Fudali I., 2008,Świadomość ekologiczna konsumentów w regionie świętokrzyskim [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej,Rydz E., Kowalak A., (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 104–114.

Janowski I., 2007, Wycieczki szkolne w nauczaniu przyrody i geografiii, [w:] Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej, Strzyż M., Zieliński A. (red.), Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, t. IV, Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 39–47.

Kreto B., 2000, Edukacja ekologiczna. Nowa szkoła na zielonej ścieżce. Propozycje metodyczne, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń, ss. 79.

Lach J., Osuch W., 2009, Environmental Education – Important Factor of Corporate Environmental Responsibility on Selected Examples, [in:] Proceedings of the 5th International Conference “EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators” 23–24 April, 2009, Prague, Czech Republic. Usti nad Labem: J. E. Purkyne in Usti nad Labem, I 11, p. 1–7.

Morka D., Karolczak M., 2008, Świadomość ekologiczna uczniów liceum objętych edukacją ekologiczną w ramach Comenius Project – Sustainable Energy, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsku, s. 293–300.

Osuch W., 2004, Szkolne praktyki zawodowe studentów geografii a kompetencje nauczyciela geografii, [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Osucha W. i Piróg D. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 54–60.

Osuch W., 2006, Formation Geography Professional competences – candidates for teachers in selected universities in Poland, Germany, Slovakia and Czech Republic, Geographic Review, nr 2, ed. Gajdos A., Department of Geography Faculty of Natura Science Matej Bel University Banska Bystrica Slovakia, p. 558–565.

Piróg D., 2004, Świat przeżywany – świat poznawany: o kryteriach doboru treści do wychowującej edukacji przyrodniczej i geograficznej, [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Michalczyk Z. (red.), PTG Oddział Lubelski, Wyd. UMCS, Lublin, s. 764–776.

Piróg D., 2010, Dydaktyka przyrody, [w:] Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Długosz Z., Zioło Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 200–204.

Prądzyńska D., 2008, Zaangażowanie samorządów gminnych powiatu słupskiego w procesie zarządzania środowiskiem, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 87–95.

Tousek V., Smolova I., Fnukal M., Jurek M., Klapka P., 2005, Czech Republic. Portraits of Regions. Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Prague.

Zielińska A., 2008, Istota świadomości ekologicznej społeczeństwa w odniesieniu do obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 50–58.

Żeber-Dzikowska I, Buchcic E., 2008, Wykorzystanie terenów zielonych w edukacji przyrodniczej, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 181–195.

Żeber-Dzikowska I., Buchcic E., 2008, Wpływ edukacji szkolnej na stan środowiska lokalnego, raport z badań, [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rydz E., Kowalak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 285–292.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.