Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas

Renata Gasek

Abstrakt


An important, but underestimated method of teaching geographic themes in elementary and junior high schools are strolls, organized on didactic routes appointed near schools. They enable merging the knowledge on multiple topics, show its application in practice, and enables expanding students’ interests. The project of a didactic route created for Zalas shows the possibilities of using local potential to teach geography, with special consideration of human activities. Usage of students’ closest neighbourhood as an example during the teaching process may have positive influence on the behaviour and value system of the young people, which will find reflection in their further life.


Słowa kluczowe


ścieżka dydaktyczna; Zalas

Bibliografia


Angiel J., 1993, Jak realizować lekcje o własnym regionie?, Geografia w Szkole, nr 5, s. 282–286.

Cabaj W., 2004a, Klucz do oznaczania poziomów glebowych, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 49–50.

Cabaj W., 2004b, Klucz do oznaczania typów gleb, [w:] Klucze Dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 51–52.

Ciszewska H., 1990, Ścieżka dydaktyczna, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 89–102.

Dunlop S., 2003, Pogoda – chmury, zjawiska optyczne, opady. Przewodnik ilustrowany, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa, s. 9–17.

Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, 2004, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 7–177.

Kucharski W, 2003, Zarys dziejów wsi Zalas, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Wola Filipowska, s. 30–47.

Manikowska B., 1993, Zagadnienia ochrony gleb, Geografia w Szkole, nr 5, s. 269–272. Mapa topograficzna w skali 1:50 000, Arkusz Krzeszowice M–34–64-C, 1997, wyd. PLAND S.C.

Pelc S. 2004a, Klucz do rozpoznawania pokrojów roślin, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), 2004, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 68–69.

Pelc S. 2004b, Klucz do oznaczania warstw szaty roślinnej, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 70.

Pelc S. 2004c, Klucz do oznaczania lasów, [w:] Klucze Dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 74–76.

Piskorz S., 2004a, Klucz do rozpoznawania chmur, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), 2004, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 10–13.

Piskorz S., 2004b, Schemat rozmieszczenia chmur, [w:] Klucze dydaktyczne do rozpoznawania wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego Polski, Piskorz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 9.

Przedborska-Matak H., 1990, Propozycja wykazu środków dydaktycznych, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 85–88.

Świtalski E., 1990, Zajęcia w terenie w nauczaniu geografii, [w:] Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, Dylikowa A. (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 285–313

Tarkowski R., 2001. Makroskamieniałości oksfordu dolnego i środkowego z Zalasu koło Krakowa; ich wartość paleontologiczna, biostratygraficzna i paleogeograficzna, TPG Geosynoptyka i Geotermia, nr 4 s. 15–22.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.