Escape rooms – nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa

Magdalena Kubal, Robert Pawlusiński

Abstrakt


Jednymi z nowych obiektów w przestrzeni turystycznej Krakowa są pokoje zagadek. Chociaż pojawiły się stosunkowo niedawno to w chwili obecnej stały się dostrzegalnym elementem oferty kulturalnej miasta. Obecnie w przestrzeni Krakowa działa 48 pokoi zagadek zlokalizowanych w 19 miejscach. Pokoje zagadek stanowią nowy typ atrakcji o charakterze rozrywkowym, swoiste połączenie wirtualnej gry z realnym światem. Ważną grupą ich odbiorców są turyści, w tym także goście z zagranicy. Artykuł ma na celu diagnozę stanu rozwoju zjawiska w Krakowie i jego wpływu na dotychczasową ofertę kulturalną miasta.

Słowa kluczowe


Kraków; pokoje zagadek; turystyka w Krakowie; turystyka w mieście

Bibliografia


Cheng, E. (2016, 10 września). Real-life ‚escape rooms’ are new US gaming trend. Pozyskano z http://www.cnbc.com/2014/06/21/real-life-escape-rooms-are-new-us-gaming-trend.html.

Corkill, E. (2016, 10 września). Real Escape Game brings its creator’s wonderment to life. Pozyskano z http://www.japantimes.co.jp/life/2009/12/20/to-be-sorted/real-escapegame-brings-its-creators-wonderment-to-life/#.V-BG6vCLShd.

Europe’s First „Live Escape Games” Convention – a Report. (2016, 10 września). Pozyskano z https://escapegamesconvention.de/live-escape-games-convention/.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2015). „Stare” i „nowe” wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki. W: P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Seremak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, T. 1. Kraków: IGiGP UJ, 121–133.

French, S., Shaw, J.M. (2016, 17 września). The unbelievably lucrative business of escape rooms. Pozyskano z http://www.marketwatch.com/story/the-weird-new-world-of-escaperoom-businesses 2015-07-20.

Górka, Z. (2004). Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: IGiGP UJ.

Lo, H., Pan, R., Neustaedter, C. (2016). Communication, Collaboration, and Coupling: What Happens When Friends Try to Escape the Room? Connections Lab Technical Report 2015-1109-01. Canada: Simon Fraser University.

Madejski, M. (2016, 10 września). Escape Roomy podbijają Europę. „Zaczęło się od Węgier i Polski”. Pozyskano z http://www.onet.pl.

Nicholson, S. (2015, 10 września). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. Pozyskano z http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf.

Outdoor Escape Experience – A Perfect Tourist Attraction? (2016, 10 września). Pozyskano z https://www.escaperoomsmaster.com/outdoor-escape-experience-a-perfect-tourist-attraction/.

Real-life escape games offer respite from daily stresses. (2016, 10 września). Pozyskano z http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1148918/real-life-escape-games-offer-respite-daily-stresses.

Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta.

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm, 26/1.

William, S. (2016, 17 września). Claustrophilia: how a live-action game became Budapest’s top tourist activity. Pozyskano z https://www.theguardian.com/travel/2014/jan/10/claustrophilia-live-action-game-budapest.

http://escaperoom-budapest.com/ (dostęp: 10.09.2016).

http://live-escape-games.blogspot.com/search?updated-max=2014-11-26T19:44:00%2B01:00&max results=7 (dostęp: 10.09.2016).

https://www.buyescapegames.com/where-to-invest-in-escape-room-games-in-europe (dostęp: 10.09.2016).

https://www.escaperoomsmaster.com/escape-rooms-in-poland/ (dostęp: 10.09.2016).

https://www.lockme.pl (dostęp: 10.09.2016).

https://www.tripadvisor.pl (dostęp: 10.09.2016).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.