The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border

Franciszek Mróz, Oresta Bordun

Abstrakt


Inclusion of the Polish sections of the Way of St. James in the European network of Camino de Santiago gave impetus to marking the Way of St. James within the territory of Ukraine. On the tenth anniversary of the opening of the Polish section of Camino de Santiago, on 10 October 2015 and 11 October 2015 in Shehyni and Medyka at the Polish-Ukrainian border, the first Ukrainian section of Camino de Santiago, the so-called Lviv Way of St. James Via Regia was connected with the Polish section of the St. James’s route – The Subcarpathian Way of St. James Via Regia.

The objective of the paper is to present the origin and development of the first Ukrainian section of the Way of St. James – the Lviv Way of St. James Via Regia. Authors of the paper have also indicated the possibilities of development of the pilgrimages and religious tourism at the Polish-Ukrainian borderland on the basis of the pilgrimage route to Santiago de Compostela. In the research related to religious tourism in the examined area only Catholic church sanctuaries (Catholic church of the Latin rite and Byzantine-Ukrainian rite) located in the frontier zone at the Polish-Ukrainian borderland were taken into account.

From the perspective of functioning of the Route of St. James at the Polish-Ukrainian Borderland for over a year it may be stated that it may become an important and popular section of Camino de Santiago in this part of Europe. Studies conducted confirm that this section of the route is attended by Camino pilgrims seeking silence, solitude and a kind of counterbalance to the increasingly commercialized Camino de Santiago in Spain, especially its final 100-kilometer sections leading to the sanctuary in Santiago de Compostela.

The presented thesis constitutes a result of the office and field works that have been conducted by the authors on the European sections of the Way of St. James since 2006. These research works have been focused mainly on the section Camino de Santiago at the Polish-Ukrainian borderland since 2013.


Słowa kluczowe


Camino de Santiago; Droga św. Jakuba; Lwowska Droga św. Jakuba Via Regia; pielgrzymka; Santiago de Compostela; turystyka religijna

Bibliografia


Bordun, O. (2014). Programme for Marking Out the Ukrainian Section of the European Pilgrimage Route of St. James from Lviv. W: A. Jackowski, F. Mróz (eds.), Saints and the Blessed on the Way of St. James – On the 800th Anniversary of the Pilgrimage of St. Francis of Assisi to Santiago de Compostela. Kraków, pp. 268–273.

Bordun, O., Hołub, J.M. (2015). Cult of St. James the Apostle in Lviv – State of Research and Works to Extend the Way of St. James Via Regia in Ukraine. W: P. Roszak, F. Mróz (eds.), The Way of St. James in Poland – Past, Present and Future. On the 10th Anniversary of Opening the First Polish Section of Camino de Santiago. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, pp. 386–388.

Bordun, O., Mróz, F. (2016). Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim. W: P. Roszak, F. Mróz (eds.), Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, p. 139–151.

Hołub, J.M. (2014). Religious Tourism on the Example of the Way of St. James the Greater, Medyka – Santiago de Compostela. Prospects for Extending the Way of St. James. Shehyni – Lviv – Kiev, М.П. Мальська (red.), “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”. Львів, pp. 11–22.

Hołub, J.M., Mróz, Ł. (2013). The Way of St. James Via Regia. Podkarpackie Province – Pilgrim and Tourist Guide. Jarosław: Wyd. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, p. 8.

Kukiz, T. (2001). Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), volume I. Warszawa: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Mróz F. (2016). Sanktuaria Kościoła Rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski. W: J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (eds.), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, p. 183–205.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Pilgrimage and religious tourism on the Way of St. James – the first European Cultural Route. Visnyk of the Lviv University, Series Geography, 43(2), pp. 366–378.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). 5000 km of Polish sections of the Way of St. James. Still the beginning of the road?… W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (eds.), 1200 years of pilgrimages to the tomb of St. James in Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, p. 283.

Mróz, Ł. (2015). The Way of St. James Via Regia. Genesis and Development (with a Particular Focus on Its Section in the Podkarpackie Province), Peregrinus Cracoviensis, 22, pp. 73–90.

Skowron-Charif, B. (2001). Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Peregrinus Cracoviensis, 12, p. 189–198.

Бордун, О. (2015). Економічні можливості відродження культурного шляху Європи – «Віа Регіа» на території України, „Економіка. Управління. Інновації. Випуск” № 1 (13), Житомир.

Бордун, О., Голуб, Я.М. (2015). Стратегія та умови долучення України до Європейського паломницького шляху святого Якова. W: І.В. Саух, Конкуреноспроможність в умо-вах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, Житомир, С. 10–12.

Бордун, O., Шуманська, Ю. (2015). Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні євро-пейського паломницького шляху Святого Якова. W: Я.Б. Олійник (edit.), Географія та туризм: – Вип. 28., Київ – 2014, С. 131–140.

Ірина Химка. Паломницький шлях святого Якова / «Наш край», № 50, 1.07.2016 р, с.

Ірина Химка. Паломницький шлях святого Якова / «Наш край», №60, 5.08.2016 р.

www.campus-stellae.org/cpolonia.html#regia / [obtained on 18.07.2016].

www.diecezja.rzeszow.pl/2016/06/pieszo-lwowa-milosierdzie [obtained on 30.10.2016].

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/555/1

www.egospodarka.pl/107811,Strefa-przygraniczna-w-Polsce-2013-podmioty-gospodarcze, 1,39,1.html [obtained on 25.10.2019].

www.facebook.com/Viaregia.Ukraine/ [obtained on 28.10.2016].

www.geography.lnu.edu.ua/ [obtained on 18.07.2016].

www.idziemy.pl/kosciol/ukraina-nowe-lacinskie-sanktuarium-maryjne/ [obtained on 25.10.2016].

www.isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU20091030858 [obtained on 25.10.2016].

www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091030859.

www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2004.pdf [obtained on 25.10.2016].

www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2005.pdf [obtained on 28.10.2016].

www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2015.pdf [obtained on 28.10.2016].

www.rkc.lviv.ua/category_1.php?cat_1=10〈=3 [obtained on 25.10.2016].

www.rkc.in.ua/index.php?l=p&m=k&f=ozlvja&p=lvjakrjk [obtained on 26.10.2016].

www.viaregia.lnu.edu.ua/node/22 [obtained on 27.10. 2016].

www.viaregia.podkarpacie.eu/?q=content/dwa-narody-jedna-droga [obtained on 17.07.2016].

www.viaregia.podkarpacie.eu/?q=node&page=1 [obtained on 18.07.2016].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.