Współczesny pielgrzym na Via de la Plata – próba charakterystyki

Rafał Koszek

Abstrakt


Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela przeżywa w ostatnich latach renesans. Pątnicy zmierzają do grobu św. Jakuba różnymi szlakami, spośród których jednym z najpopularniejszych jest Via de la Plata. W starożytności wzdłuż wyznaczonej dziś Drogi przebiegał trakt handlowy, łącząc południe z północną zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. Współcześnie, szlak rozpoczyna się Sewilli i prowadząc pielgrzymów w kierunku północnym i północno-zachodnim doprowadza go do celu wędrówki. Autor, w latach 2012 i 2013 pielgrzymując Via de la Plata, przeprowadził ankietę, której celem było zbadanie sylwetki pielgrzymów. Zgromadzone dane zostały uzupełnione ankietą internetową przeprowadzoną w 2015 roku. Wyniki badań pozwoliły na skonstruowanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, istnieje zależność pomiędzy wiekiem pątnika a motywami, którymi się on kieruje. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek pielgrzymów wybierających się na szlak z powodów religijnych. Po drugie, głównym źródłem informacji o Camino dla pielgrzymów pochodzących z Hiszpanii są krewni i znajomi, natomiast zagraniczni pątnicy wiedzę o Drodze św. Jakuba czerpią najczęściej z literatury, internetu oraz od krewnych i znajomych. Po trzecie, najważniejszymi problemami napotkanymi w czasie wędrówki są warunki noclegów, dostępność kościołów i słabe oznakowanie Drogi.

Słowa kluczowe


Camino de Santiago; motywy pielgrzymowanie; Via de la Plata

Bibliografia


Gałuszka, B., Koszek, R. (2013). Walory turystyczne początkowego odcinka Camino de la Plata (Sewilla-Plasencia). W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 217–230.

Jaworska, A. (2015), Camino de Santiago. Tradycja i współczesność. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Jaworska, A. (2016). Pielgrzym otwarty na Boga? W: P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga do Composteli – Przeszłość i Teraźniejszość. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 87–95.

Mróz, F. (2016). Youth pilgrimages along pilgrimage routes in Europe. W: J. Stala, A. Porębska (red.), World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 303–318.

Mróz, F. (2016). Znaczenie europejskich szlaków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości Europy – przeszłość i teraźniejszość. W: M.C. Hastetter, M. Ostrowski (red.), Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Pilgern, Wege, Heilige Orte. Kraków, Trumau: Wydawnictwo Unum, 185–199.

Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Pilgrimage and religious tourism on the way of St. James – the first European cultural rout. Visnyk of the lviv University. Series geography, 43, 366–379.

Murray, M. (2013). Comparative perspectives on the Camino Frances and Via de la Plata pilgrim itineraries. W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 177–193.

Roszak, P. (2013). Droga wiary i kultury na Camino de Santiago. O hermeneutyce wiary i tradycji na Szlaku św. Jakuba. W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 123–137.

www.peregrinossantiago.es/eng/ (dostęp: 27.09.2015).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.