Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago

Kamila Ziółkowska-Weiss

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie specyfiki działalności polskich biur podróży w Chicago, które niewątpliwie wpływają na wybierane destynacje turystyczne mieszkańców tego miasta. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zebrane od 16 z 27 biur podróży działających na terenie objętym badaniem, dzięki przeprowadzonym wywiadom pogłębionym z pracownikami oraz właścicielami biur podróży. Badania prowadzone były w 2014 roku. Dzięki danym z biur podróży przedstawione zostaną destynację najczęściej wybierane przez Polaków, liczba klientów, ilość wydawanych przez nich pieniędzy oraz specyfika funkcjonowania polskich biur podróży w Chicago. Dokonana zostanie dokładna charakterystyka największych i najprężniej działających polskich biur podróży w Chicago takich jak: RekTravel, Saint Bernard Travel, Alma Travel Agency oraz Exotica Travel. Z badań sondażowych przeprowadzonych przez autorkę wynika, że pomimo rozwoju internetowych biur podróży, znaczna część chicagowskiej Polonii korzysta z tradycyjnych biur podróży, a swoje podróże planuje ze znacznym wyprzedzeniem. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe


Chicago; biuro podróży; turystyka; Polonia

Bibliografia


Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.

Alejziak, W. (2000). Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata. W: J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.

Belski, A. (2010). Stany Zjednoczone Ameryki. W: Z. Kruczek (red.), Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej. Kraków: Proksenia.

Cook, S., Perry, T., Ward, G. (2001). USA część zachodnia, praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.

Drzewiecki, M. (1998). Pojęcie turystyki wiejskiej. Turyzm 1, 21–27.

Fiń, A. (2014). Współczesna polska emigracja w Stanach Zjednoczonych: skala, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdu. W: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2, 105–130.

Kurek, W. (2008). Historia turystyki. W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.

Liszewski, S. (1995). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20.

UNWTO, (2013). Tourism Highlights.

Yearbook of Immigration Statistic.

Census 2013 Summary File 4(SF4) – Sample Data PCT1, Ancestry-Polish, U.S. Census Bureau


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.