Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne

Witold Warcholik, Konrad Leja

Abstrakt


Urban games and other forms of field games, such as Questing, are innovative ideas for presentation, disclosure and interpretation of natural and cultural heritage. The results of the survey presented in the study show that soon urban games can become an alternative to a traditional guided sightseeing of an urban area. There may be several reasons for such a choice: an interesting way of exploring a city, aspects of play and physical activity, better memorization of information, as well as the possibility of being independent from guide’s preferences, self-activity and taking the paths other than the ones which are popular among tourists. A well-prepared urban game is a part of the particular trend in tourism based on entertainment, emotions, education and engagement (4×e). Players become active participants in the adventure directed by the organizers, however, they solve the tasks using their own ideas and variants of routes. In Poland, urban games are used mainly in cognitive and business tourism based on integration parties and team building activities. The current offer of urban games on the tourism market in our country is limited. Examples of this particular form of sightseeing have been observed mostly in the biggest Polish cities. By monitoring the availability of individual events, their constant changing and adjusting to customers’ preferences can be noticed. The growing number of urban games introduced in Poland is not followed by the increase in tourists’ awareness that it is possible to use this form of city sightseeing. The source of knowledge about urban games is mainly the information provided by other people, as well as the Internet.

Słowa kluczowe


gry miejskie; innowacja; produkty turystyczne; edukacja; promocja turystyczna

Bibliografia


Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków

Bondarowicz M., 1995, Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku, Wyd. Bellona, Warszawa

Bondarowicz M., Staniszewski T., 2000, Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, Wyd. AWF, Warszawa

Corkery C. K., Bailey A. J., 1994, Lobster is big in Boston: postcards, place commodification and tourism, GeoJournal, 34, 4, p. 491-498

Czetwertyńska A., Grubek K., 2009, Warszawskie gry literackie, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa

Chauvel D., Michel V., 1999, Gry i zabawy w przedszkolu, Wyd. Cyklady, Warszawa

Flemming I., 1998, Gry i zabawy na wycieczkę szkolną, Wyd. Jedność, Kielce

Grelewski M., Radojičić V., 2010, Gry miejskie jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry ŁódźBój, Geografia w Szkole, nr 4

Grzybowski K., 2011, Geogames – system do tworzenia i rozgrywania gier miejskich, maszynopis pracy dyplomowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Hughes H., 2003, Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington Impact of Atlanta’s hospitality industry. Davidson-Peterson Associates, Atlanta

Huizinga J., 1985, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa

Juul J., 2003, The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness, Level up. Digital Games Research Conference Proceedings, ed. Raessens J., Copier M., DiGrRA and Utrecht University, Utrecht, 34-45

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa

Kruszewski K., 1993, Gry dydaktyczne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa

Kupisiewicz Cz., 1980, Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

Law Ch. M., 1993, Urban tourism: attracting visitors to large cities. Mansell, London

Lew A., 1991, Place representation in tourist guidebooks: an example from Singapore, Singapore Journal of Tropical Geography, 12, 2

Mańkowski R., Martynkin A., 1983, Gry i ćwiczenia terenowe, Wyd. MAW, Warszawa

Nawara H., Nawara U., 2003, Gry i zabawy integracyjne, wyd. AWF, Wrocław

Nowakowska O., 2011, Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy, Homo Ludens, nr 1 (3)

Okoń W., 1987, Zabawa a rzeczywistość, WSiP, Warszawa

Okoń W., 1992, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa

Okoń W., 1996, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa

Patermann R., 1999, Zabawy w naturze na każdą porę roku, Wyd. Jedność, Kielce

Portmann R., 2001, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Wyd. Jedność, Kielce

Siek-Piskozub T., 1995, Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Spack A., 1975, Aspects et problemes touristiques en milieux urbains et périurbains: l’exemple de la ville de Metz et du pays messin, Metz : S.M.E.I, Mosella, 4, 1/2

Surdyk A., 2008, Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”, Homo Communicativus, nr 3(5)

Surdyk A., 2009, Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji, Homo Ludens, nr 1

Staniszewski T., 1999, Zabawy i gry ruchowe – teoria i metodyka, Wyd. AWF, Warszawa

Turnau S., Pieprzyk H., 1975, Gry w nauczaniu arytmetyki, Oświata i Wychowanie, nr 5

Wall G., Sinnott J., 1980, Urban recreational and cultural facilities as tourist attractions, The Canadian Geographer, 24, 1

Więckowski R., 1979, Elementy systemu nauczania początkowego, WSiP, Warszawa

Vohland U., Scherf I., 1997, Gry i zabawy dla całej rodziny, Marba Crown Limited, Warszawa


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.