Kontrasty w użytkowaniu przestrzeni jako wynik wielowiekowej degradacji środowiska przyrodniczego – na przykładzie obszaru miasta Mysłowice (Wyżyna Śląska)

Tomasz Parusel, Dominik Karkosz

Abstrakt


The town Mysłowice is located in the southern mesoregions of the Silesian Upland: Katowice Upland (341.13) and Jaworzno Hills (341.14). Mysłowice terrain has been intensively used by man for centuries and still is nowadays. This process left permanent signs on the natural environment; the mosaic forms of land use are the effect of this activity, among others. In the town area contrasts are frequent – direct proximity of various land use forms is observed. Initial characterization of selected contrasts is the aim of this paper. Authors created and employed the map of land use forms of the town Mysłowice.


Słowa kluczowe


Wyżyna Śląska, Mysłowice, użytkowanie gruntów

Bibliografia


Czylok A., Gądek B., Tyc A., 2002, Przyroda Mysłowic, Wydawnictwo Urzędu Miasta, Mysłowice.

Dulias R., Hibszer A., 2004, Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice.

Ilustrowany słownik dziejów Śląska, 1991, Janota W., Snoch B. (red.), Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Racki G., Bardziński W., Zieliński T., 1999, Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, Swenson I. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

http://www.myslowice.pl (25.05.2010)


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.