Badania nad osobowością Wacława Nałkowskiego

Elżbieta Choinkowska

Abstrakt


The article attempts to explain the scientific and social phenomenon that was constituted by the figure of Wacław Nałkowski. With comprehensive knowledge concerning his life, the author undertook the characterization of his personality with the use of the special psychological method of transactional analysis. It is a method developed by American psychiatrist Eric Berne during 1960s. It explains the way people think and behave, offering many tools to understand human functioning, social, spiritual and intellectual development, and person’s inherent creative potential. The analysis proved to be helpful to define these characteristic sand attitudes of Nałkowski that are desirable in today’s teachers and researchers.


Słowa kluczowe


Wacław Nałkowski; analiza osobowości; wychowanie w rodzinie; edukacja szkolna; cechy; umiejętności

Bibliografia


Boguszewska H., 1956, Czekamy na życie, [w:] H. Boguszewska, J. Kornacki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa.

Lencewicz S., 1936, Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, „Przegląd Geograficzny”, nr 15.

Nałkowska Z., 1953, Mój ojciec, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Nałkowska Z., 1975, Dzienniki 1899–1905, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa.

Nałkowski W., 1887, Zarys geografii powszechnej (rozumowej), Paprocki, Warszawa.

Nałkowski W., 1963, Wpływ położenia geograficznego na charakter narodów, a stąd na działalność ich i rozwój oświaty czyli w ogóle na historię. Skreślił w zarysie…, Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej, seria C, z. 6. Warszawa, s. 103–111.

Olszewicz B., (red.), 1962, Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911–1961), PWN, Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.