Rodzinny i społeczny kontekst twórczości Wacława Nałkowskiego

Marzena Kubacz

Abstrakt


The author reveals previously unknown details of the Nałkowskis’ family life which affected the development of Wacław’s character and his interests. These details were also decisive as factors which influenced his scientific and social commitment. Social relationships of his parents and their affinities were also analyzed in order to explain the origins of his worldview. Wacław’s combative nature was already developed in the Russian school, where every symptom of Polish patriotism as well as all forms of free thought were punished. Many questions concerning Nałkowski’s activities can be explained by his experiences from his student days and by the atmosphere at home, where most of his works were written, and where numerous debates and meetings with the representatives of the Polish scientific and patriotic circles were held. The article was composed with the use of the unique source materials collected in the Nałkowskis’ Family Museum in Wołomin, and the memoires of Zofia Nałkowska, the well-known writer and scientist’s daughter.


Słowa kluczowe


Wacław Nałkowski; życie rodzinne; edukacja; prace

Bibliografia


Boguszewska H., 1956, Czekamy na życie, [w:] H. Boguszewska, J. Kornacki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa.

Brzozowski S., 1970, Listy, t. 2, oprac. M. Sroka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Cywiński B., 1985, Rodowody niepokornych, Editions Spotkania, Paris.

Kirchner H., 1983, Wacław Nałkowski – patron niepokornych, „Kronika Warszawy”, nr 1, s. 53–63.

Lencewicz S., 1936, Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, „Przegląd Geograficzny”, nr 15.

Nałkowska Z., 1953, Mój ojciec, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Nałkowska Z., 1956, Życie wznowione, [w:] Z. Nałkowska, Pisma wybrane, wyboru dokonał i przedmową opatrzył W. Mach, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa.

Nałkowska Z., 1957, Z miasta mojego dzieciństwa, [w:] Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa.

Nałkowska Z., 1975, Dzienniki 1899–1905, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa.

Nałkowska Z., 1988, Dzienniki 1930–1939, cz. 1–2, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa.

Nałkowska Z., 1996, Dzienniki 1939–1944, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa.

Nałkowski W., 1885, Listy do narzeczonej i żony 1879–1894, oprac. B. Koc, PIW, Warszawa

Nałkowski W., 1886, Nasze krajoznawstwo i środki jego podniesienia, „Przegląd Tygodniowy”, nr 41.

Nałkowski W., 1901, Ziemia i człowiek. Szkice i studia geograficzne, J. Fiszer, Warszawa.

Nałkowski W., 1904a, Sienkiewicziana. Szkice do obrazu, Nakładem autora, Kraków.

Nałkowski W., 1904b, Z powodu życiorysu Darwina, [w:] W. Nałkowski, Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psycho-społeczne, U. Czatowicz, Kraków, s. 300–306.

Nałkowski W., 1904c, Wspomnienia krakowskiego studenta, [w:] W. Nałkowski, Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psycho-społeczne, U. Czatowicz, Kraków, s. 417–429.

Nałkowski W., 1951, Pisma społeczne, oprac. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa.

Nałkowski W., 1963, Wpływ położenia geograficznego na charakter narodów, a stąd na działalność ich i rozwój oświaty czyli w ogóle na historię. Skreślił w zarysie…, Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej, seria C, z. 6. Warszawa, s. 103–111.

Olszewicz B., (red.), 1962, Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911–1961), PWN, Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.