Przymusowe migracje wewnętrzne w Rosji

Zygmunt Szot

Abstrakt


Internal forced migrations in Russia comprised multitudes of many millions people, including deportations of whole nations or their parts. In the years 1930-1952 they were conducted on a scale met nowhere else in the world. The consequences of the migrations are felt till now, both in social and economical sphere. The article is based on original Russian sources.

Bibliografia


Alieksiejew A. I. (1997). Migracija nasielenija. KRON-PRESS, Moskwa.

Geografia gospodarcza Rosji. (1996). Z. Szot (red.). PWE, Warszawa.

Gieograficzeskij Atlas Rossii. (1994). Moskwa.

Maryański A. (1994). Narodowości świata. PWN, Warszawa.

Maryański A. (1995). Przemiany ludnościowe w ZSRR. Centrum badań wschodnich UW, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Materiały Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa.

Narodonasielenije (1994). Enciklopediczeskij Słowar, Moskwa.

Stpiczyński T. (1992). Polacy w świecie. GUS, Warszawa.

Szot Z. (1996). Rosja [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. OPRESS, Kraków, t. V.

Wsiesojuznaja pieriepis’ nasielenija 1989 goda. „Wiestnik Statistiki” 1990, Moskwa.

Zacharow S. W. (1994). Rossijskoj Fiederacii narodonasielenije. Bolszaja Rossijskaja enciklopedija, Moskwa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.