Rolnicza baza ekonomiczna małych miast regionu krakowskiego

Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Abstrakt


The results of research on situation and role of agriculture in small towns of Cracow Region are presented in the article. Agriculture does usually not make the town creating function; not including this function in research on the functional structure of towns, however, leads to its warp. The author analyses main demographic social and economical factors of agriculture, emphasises the role of big, productive and specialised farms and the place of agriculture in the spatial structure of the town. In some of the nearly 30 cities under consideration specialised agriculture and associated institutions are the main factors of their development which is the case, for example, in Proszowice or Krzeszowice.

Bibliografia


Górz B., Rajman J. (1988). Współczesne kierunki rozwoju rolnictwa w Karpatach. Folia Geographica, series Geographica-Oeconomica, vol. XXI, Wrocław, s. 5-23.

Kwiatek-Sołtys A. (1997). Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast Regionu Krakowskiego. Materiały konferencji „Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej”, Instytut Geografii WSP w Krakowie i Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa – w druku.

Lewiński S. (1991). Czy koniec ery miasteczek rolniczych? Przegląd Geograficzny, z. 1-2, s. 29-41.

Liszewski S. (1973). Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego. Instytut Śląski, Opole.

Rajman J. (1962). Próba klasyfikacji funkcjonalnej pozarolnych ośrodków pracy w województwie krakowskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 10, Geografia, s. 103-112.

Tkocz J. (1966). Funkcje i typy rolnicze miast. Instytut Śląski, Opole.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.