Miejska sieć osadnicza południowej Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej kraju

Jan Rajman

Abstrakt


Urban settlement system of Southern Poland and its structural and size changes after 1990 is the subject of the paper. The author analyses 91 cities from 7 voivodships what generally covers the right part of upper Vistula river basin. Population dynamics and changes in size structure of cities show that local centres with well-developed services, associated with agricultural surroundings, find their right place in settlement system easier than medium and large cities which are still in period of unstable social-economic and demographic changes.

Bibliografia


Górz B., Rajman J. (1988). Współczesne kierunki rozwoju rolnictwa w Karpatach. Folia Geogr., Ser. Geogr.-oecon., vol.XXI, s. 5-23.

Kwiatek-Sołtys A. (1997). Nowe miasto - Świątniki Górne, W: Materiały 46 Zjazdu PTG, Rynia-Warszawa, s. 216.

Rajman J. (1983). Funkcje miast karpackich. Folia Geogr., Ser. Geogr. - oecon., vol. XV, s. 39-50.

Zioło Z. (1997). Funkcjonowanie przestrzeni geograficznej, „Spraw. z pos. Komisji Oddziału PAN w Krakowie" (w druku).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.