Tourist products buyers in the Luboń Wielki area

Witold Warcholik

Abstrakt


The article presents segmentation of tourist products buyers in the Luboń Wielki area. The results are shown in the context of attempts to create market for tourist services in Beskid Wyspowy. Tourist profile was created based on the monitoring of tourism traffic and surveys, including the perception of the image of this part of the mountains. Elements registered as essential in the planning and development of tourist services are: the existence of two peaks in the daily presence of tourists, predominance of individual hikers, specialisation for cycling routs and the close relationship between the intensity of tourist traffic and meteorological conditions. There are significant differences in terms of planned and actual traffic on tourist routs, without relation to the location near the potential tourist attractions. Tourists more often consider as such PTTK shelters and approach of the Rabka spa, than for example, the values of Inanimate Nature Reserve of Luboń Wielki.

Słowa kluczowe


Beskid Wyspowy; Luboń Wielki; tourism; tourist product; tourist profile; tourist traffic

Bibliografia


Arcikiewicz, A. (2012). Jaki turysta? Badania struktury ruchu turystycznego na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w 2010 roku. Gazeta Górska, 78, COTG PTTK, 15–17.

Baścik, M., Czubernat, S., Pociask-Karteczka J. (2007). Tendencje ruchu turystycznego na obszarze TPN w latach 1993-2006. In: J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński (ed.), Stan i perspektywy rozwoju turystyki w TPN. Studia i Monografie, 46. Kraków-Zakopane, 121–130.

(1996). Biologiczne skażenie szlaków turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego. In: Z. Krzan (ed.), Przyroda Tatrzańskiego Parku NCzapski, Z., Mizgajska, H.arodowego a Człowiek, 3. Kraków-Zakopane, 46–47.

Czochański, J. (2000). Wpływ użytkowania turystycznego na rozwój procesów i form erozyjno – denudacyjnych w otoczeniu szlaków. In: J. Czochański, D. Borowiak (ed.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 331–344.

Czubernat, S. (2005). Turystyka w wysokogórskim środowisku Polskich Tatr. In: Z. Ładygin, B. Chovancova (ed.), Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach. Wyd. TPN, 43–50.

Degórski, M. (2002). Ocena wpływu antropopresji na wybrane właściwości pokrywy glebowej piętra subalpejskiego i alpejskiego w rejonie Kasprowego Wierchu. In: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (ed.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Kraków-Zakopane: Instytut Botaniki PAN, 395–402.

Fidelus, J. (2008). Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze TPN. Prace Geograficzne IGIPZ PAN, 120, Kraków, 20–29.

Fischbach, J. (1985). Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym. maszynopis. Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego.

Gorczyca, E. (2000). Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby wysokogórskiej na przykładzie Masywu Czerwonych Wierchów i Regli Zakopiańskich (Tatry Zachodnie). Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 105, 369–389.

Guzikowa, M. (1982). Wpływ pieszego ruchu turystycznego na szatę roślinną Pienińskiego Parku Narodowego (wybrane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wydeptania). Studia Naturae, 22, 227–241.

Hibner, J. (2013). Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Kraków: IGiGP UJ, 73–88.

Kasprzak, M. (2005). Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich. Opera Corcontica. 41, 17–30.

Krusiec, M. (1996). Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby Tatr Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej. Czasopismo Geograficzne, 67(3–4), 303–320.

Łajczak, A. (1996). Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska. In: A. Łajczak, S. Michalik, Z. Witkowski (ed.), Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, Studia Naturae, 41, 131–159.

Matuszczyk, A. (2004). Beskid Wyspowy. Ziemia ciągle obiecana. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”.

Marchlewski, A. (2005). Badania ankietowe na terenie TPN-u. In: Z. Ładygin, B. Chovancova (ed.), Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach, Wyd. TPN, 43–50.

Mroczka, A., Krauz, K. (2010). Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII, 469–472.

Popko-Tomasiewicz, K. (2007). Turystyka na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – wyniki monitoringu ruchu turystycznego. Maszynopis. Biblioteka GPN, Poręba Wielka.

Prędki, R. (2002). Wpływ ruchu turystycznego na teksturę oraz właściwości wodne gleb w obrębie szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. In: J. Partyka (ed.), Użytkowanie parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia. Ojców: Wyd. Ojcowski Park Narodowy, 763–770.

Prędki, R. (2006). Bieszczadzki Park Narodowy w świetle badań ankietowych turystów na szlakach pieszych w latach 2004-2005. Rocznik Bieszczadzki, 14, 285–297.

Prószyńska-Bordas, H. (2008). Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych. Turystyka i Rekreacja, 12, 19–28.

Prószyńska-Bordas, H., Markiewicz, J. (2011). Struktura ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym oraz ocena przygotowania obszaru do turystyki. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3(28), 160–166.

Semczuk, M. (2012). Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 4, 98–110.

Skawiński, P. (1993). Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej w Tatrach. In: W. Cichocki (ed.), Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Zakopane: Wyd. Muzeum Tatrzańskiego, 197–226.

Skawiński, P., Krzan Z. (2002). Restytucja szaty roślinnej kopuły Kasprowego Wierchu w latach 1993–2001. In: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (ed.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Kraków-Zakopane: Instytut Botaniki PAN, 407–411.

Szydarowski, W. (2000). Rozwój form erozyjnych w otoczeniu szlaków turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego. In: J. Czochański, D. Borowiak (ed.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 315–328.

Wałdykowski, P. (2006). Wpływ dróg górskich na dynamikę procesów morfogenetycznych w rejonie Turbacza. Ochrona Beskidów Zachodnich. 1, 67–79.

Warcholik, W., Semczuk, M. (2011). Natężenie ruchu turystycznego w PPN. In: Z. Zioło, T. Rachwał (ed.), Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Warszawa-Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, 148-154.

Warcholik, W., Majewski, K., Kiszka, K. (2010). Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i człowiek, t. 11, 149-156.

Wieniawska-Raj, B. (2007). Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym. In: J. Štursa, R. Knapik (ed.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44(2), 593–602.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.