The role of a geography textbook in developing key competences – a comparative study

Mariola Tracz, Jolanta Rodzoś

Abstrakt


A textbook plays an important role in modernization of the teaching process and in the achievement of set teaching objectives. From a didactic perspective, very important is the structure of contents that activates a school student via e.g. a set of didactic tasks. It seems important in the context of developing self-study and long-life learning skills of school students. Self-study becomes a necessity in the modern society due to technological advancement and constantly growing requirements of the labour market. The purpose of the research was to determine the degree to which the contents and didactic tasks contained in contemporary geography textbooks facilitate the development of subject-specific skills and key competences. The degree of overcoming deeply-rooted traditional methods of teaching geography to school students and the extent to which the proposed teaching solutions serve as a source of educational innovation for teachers. The research covered 7 out of 11 geography textbooks approved by the Ministry of National Education (MEN) for the first class of lower secondary schools.

Słowa kluczowe


geography; geography curriculum; geographical knowledge and skills; key competency; textbook.

Bibliografia


Adamczyk, M., Wnuk, G., Wojtkowicz, Z. (2009). Ziemia i ludzie. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Dudek, E. (2009). Geografia bez tajemnic. Wrocław: Wydawnictwo WIKING.

Flis, J. (1979). Rozważania nad zadaniami olimpijskimi, In: A. Dylikowa, J. Flis, M. Wilczyńska (ed.), Olimpiada Geograficzna I-III. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 118-139.

Flis, J. (1979b). Realizacja celów wychowawczych poprzez nauczanie geografii. In: A. Werwicki (ed.), Problemy charakterystyki zawodowej nauczyciela geografii. Warszawa; Instytut Kształcenia Nauczycieli, 59–73.

Furmanek, W. (ed.). (2007). Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki: studia porównawcze polsko-słowackie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kop, J., Kucharska, M., Witek-Nowakowska, A. (2009). Świat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Kucharska, M. (2009). Funkcje szkolnych podręczników geografii. In: J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (ed.). W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. Lublin: Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 127-132.

Lechowicz, A., Lechowicz, M., Stankiewicz, P. (2009). Bliżej geografii. Warszawa: WSiP.

Licińska, D. (1990). Zadania dydaktyczne w nauczaniu geografii – teoria i praktyka. Warszawa: CODN.

Liszewski, S. (1999). Rola geografii w procesie edukacji społeczeństwa polskiego na przestrzeni dziejów. In: Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. Problemy nauczania geografii, t. 1. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Łódź: Polskie Towarzystwo geograficzne, Uniwersytet Łódzki, 13–24.

Malarz, R. (2009). Puls Ziemi. Warszawa: Nowa Era.

Malarz, R. (2009). Planeta Nowa. Warszawa: Nowa Era.

Nałkowski, W. (1908). Zarys metodyki geografii. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (2009). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pulinowa, M. Z. (1994). Teoretyczne podstawy szkolnej geografii. Czasopismo Geograficzne, 65(3–4), 357–367.

Rodzoś, J. (2011). Efekty i efektywność w edukacji szkolnej – rozważania teoretyczne. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 1, 15–28.

Rodzoś, J. Szczesna, J., Wojtanowicz, P., (2008). Transformacje geografii szkolnej. In: A. Hibszer (ed.) Polska dydaktyka geografii: idee–tradycje–wyzwania. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 47, 99–110.

Skrzypczak, J. (2003). Podręcznik szkolny – wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania. Poznań: eMPi2.

Strykowski, W. Strykowska, J., Pielachowska, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 22–23.

Tracz, M. (2008). Znaczenie geografii jako przedmiotu ogólnokształcącego na przełomie XX i XXI wieku – studium przypadku. Dokumentacja Geograficzna, 38, 72–78.

Tracz, M. (2014a). Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu – uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia. Studia Geographica, 6(148), 19–32.

Tracz, M. (2014b). The role of textbook in the development of concept terms – case study of geography textbooks. In: Teaching and learning natural science at all level of education. In: P. Cieśla, M. Nodzyńska (ed.). Kraków: Pedagogical University of Kraków, 169–175.

Wilczyńska-Wołoszyn, M.M., Domachowski, R. (2009). Geografia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Z. Dobkowskiej „Żak”.

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 394/14 PL.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.