Endogenous capital of small towns in the Poznań agglomeration

Barbara Konecka-Szydłowska, Barbara Maćkiewicz

Abstrakt


The aim of this paper is to identify the endogenous capital of small towns in the Poznań agglomeration and to analyse its role in their development. The agglomeration of Poznań (a NUTS 4 unit) is located centrally in the Wielkopolska voivodeship, which lies in the western part of Poland. There are eight small towns in the Poznań agglomeration that vary in size and socio-economic functions they perform. They belong to two size classes. Those with 5–10 thousand inhabitants predominate; those are Buk, Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Pobiedziska, Puszczykowo, and Stęszew. The class with the population of 10–20 thousand contains Mosina and Murowana Goślina. Their endogenous capital is identified in terms of three types: endogenous social capital, or population, its resources and quality; endogenous economic capital, or local wealth and production base, free lots and investment areas; and endogenous natural capital, or the condition of the environment, natural resources, and landscape attractiveness. In the analysis of the endogenous capital of small towns of the Poznań agglomeration, the following research instruments have been used: the index method, mathematical-statistical methods, and the survey research technique. The final analysis reveals that in the set of eight small towns of the Poznań agglomeration the highest quality of endogenous capital can be found in Puszczykowo, Kórnik, Mosina, and Murowana Goślina, and the lowest, in the peripheral ones: Buk and Kostrzyn.

Słowa kluczowe


endogeniczny kapitał ekonomiczny; endogeniczny kapitał naturalny; endogeniczny kapitał społeczny; Aglomeracja poznańska; małe miasta

Bibliografia


Barca, F. (2009). An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, a place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report.

Barek, R. (2009). Małe miasto – proces przemian ku miasteczku tematycznemu. Przykład Koźmina Wielkopolskiego. In: J. Poczobut (ed.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, 321–330.

Barro, R., Sala-i-Martin, X. (2004). Economic growth second edition. Cambridge MA.: The MIT Press.

Benedyk, E. (2014, November 11). Sorry, taki mamy model. Niezbędnik Inteligenta. Miasta i Ludzie., Warszawa: Polityka, 59–61.

Churski, P., Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R. (2009). Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego. In: P. Churski (ed.), Spójność i konkurencyjność

regionu wielkopolskiego. Poznań: Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, 1–55.

Domański, R. (2000). Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN, 109, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

ESPON (2014). Vision-Scenarios 2050. Retrived from: http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/ Territorial Vision/ ESPON

Heffner, K. (2008). Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. – rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kaczmarek, U., Konecka-Szydłowska, B. (2013). Perspectives for development of small towns in Wielkopolska voivodeship. In: J. Burdack, A. Kirszan (eds.), Kleinstädte in Mittel- und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. Forum ifl, heft 19, Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde, 66–88.

Kaczmarek, T. (ed.) (2010). Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Konecka-Szydłowska, B. (2006a). Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania. In: K. Heffner, T. Marszał (eds.), Uwarunkowania rozwoju małych miast. Biuletyn KPZK PAN, 226, 143–156.

Konecka-Szydłowska, B. (2006b). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji. In: J. Słodczyk, R. Klimek (eds.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 113–127.

Konecka-Szydłowska, B. (2014). Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration. In: A. Kwiatek-Sołtys, H Mainet, K. Widermann, J-C. Edouard (eds.), Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century. Clermont-Ferrand: Ceramac, 33, 133– 146.

Korcelli, P. (2007). Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje-metropolie). Biuletyn KPZK PAN, 233, 87–113.

Korzeniak, G. (red.). (2014). Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kwiatek-Sołtys, A. (2009). Krzeszowice – czy przespały okres transformacji? In: I. Jażdżewska (ed.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 159–167.

Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.

Maćkiewicz, B. (2007). Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995–2000. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Małuszyńska, E. (2000). Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej. Biuletyn KPZK PAN, 192, 265–289.

Marszał, T. (2009a). Funkcja przemysłowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marszał, T. (2009b). Funkcja usługowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski. Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 69.

Molle, W., Cappellin, R. (1988). Regional impact of Community policies. Aldershot: Avebury Publishers.

Namyślak, B. (2010). Szanse i bariery rozwoju małych miast na przykładzie Kamiennej Góry. In: K. Heffner, A. Polko (eds.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Katowice:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 197–210.

National placed base policies in the Netherlands (2010). Paris: OECD Publishing.

Nowak, S. (1970). Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Parysek, J.J. (2001). Główne problemy i kierunki rozwoju miast polskich na tle przemian strukturalnych miast Europy. In: A. Bilert (eds.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast. Słubice: Projekt Tempus – Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”. Collegium Polonicum, 51–74.

Poczobut, J. (2009). Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

Przybysz, A. (2009). Puszczykowo miasto-ogród. Puszczykowo: Biblioteka Miejska w Puszczykowie.

Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.

Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, part II), 71–102.

Romer, P. (1994). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3–22.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Slenczek, M., Sikorski, D. (2009). Kowary od przemysłu do turystyki. In: I. Jażdżewska (ed.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 103–114.

Stilianos, A., Konstantinos, E. (2011). a note on the relation between inter-regional inequality and economic efficiency: evidence from the US states. Regional Science Policy & Practice, 3, 37–44.

Struczyński, J. (2009). Rewitalizacja zamku w Gniewie w oparciu o odtwórstwo historyczne. In: J. Poczobut (ed.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, 309–320.

Szwarc, Ł. (2014). Rozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Buk w latach 2002–2012. Maszynopis pracy magisterskiej. Poznań: Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management.

Tkocz, M., Zuzańska-Żyśko, E., Pytel, S. Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Ob(2009). szaru Metropolitalnego. In: T. Marszał (ed.), Funkcja usługowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 89–108.

Webb, J.W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921–1931. Economic Geography 39(2), 130–148.

Zaucha, J., Komornicki T. (2013). Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne. In: M. Gaczek (ed.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 237–253.

Zuzańska-Żyśko, E. (2007). Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. In: K. Heffner, T. Marszał (eds.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych. Biuletyn KPZK PAN, 232, 62–78.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.