Population changes as litmus paper of the socio-economic development level of small towns in Poland

Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Abstrakt


The main aim of the author was to analyse the population changes of small towns in Poland between 2002 and 2012. Small towns’ reaction to the global and regional demographic trends confirms their position between the rural areas and the urban municipalities. The differences between separate towns are significant, however those located within the metropolitan areas in Poland show a positive population dynamics, natural growth and migration balance net indexes. The image of small towns in terms of demographic changes is for that reason adequate to their socio-economic situation. However the question of the development of small satellite towns is asked as the functions are often leached to the core areas of the metropolis. The emerging problem of the depopulation of the vast majority of towns is also stressed in the paper. The depopulation types (in Webb typology) concern nearly 72% of all Polish small towns.

Słowa kluczowe


małe miasta; rozwój społeczno-gospodarczy; zmiany demograficzne; typologia Webba

Bibliografia


Dzieciuchowicz, J., Janiszewska, A. (2014). Demographic situation in Poland after 1990. In: T. Marszał (ed.), Society and Space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research. Łódź: Łódź University Press, 9–44.

Grabowska-Lusińska, I., Okólski, M. (2009). Ostatnia emigracja?, Wyd. Scholar.

Heffner, K., Solga B. (2004). Factors shaping the economic migrations after accession of Poland to the European Union, Bulletin of Geography, Socio-Economic Series 3, Toruń: Nicolaus Copernicus University.

Jarczewski, W., Huculak, M. (2011). Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990–2010. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Jażewicz, I. (2009). Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Kobojek E., Marszał T. (2014). Local development and the role of small towns in space organisation in contemporary Poland. In: T. Marszał (ed.), Spatial development of contemporary Poland in Łódź University Geographical Rersearch. Łódź: Łódź University Press, 37–60.

Konecka-Szydłowska, B. (2003). Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji ustrojowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Konecka-Szydłowska, B. (2014). Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration. In: A. Kwiatek-Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.C. Edouard (eds.), Small and Medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st Century. CEREMAC 33, Presses Universitaires Blaise Pascal, 133–146.

Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011a). Małe miasta w polskiej literaturze geograficznej ostatniego dwudziestolecia. In: B. Bartosiewicz, T. Marszał (eds.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 9–56.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011b). Barriers and factors of growth of small towns of Poland, Elsevier, Procedia, 19, 363–370. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/19.

Kwiatek-Sołtys, A. (2014). The role of small towns in the metropolitan areas. In: M. Virginia, S.G. Juarez, del Carmen Hoyos Castillo, G.S. Castaneda (eds.), Desafios de las metropolis: efectos ambientales y sociales. Tendencias geograficas, Toluca, Mexico.

Kwiatek-Sołtys, A., Runge, A. (2011). Małe i średnie miasta na osi kontinuum osadniczego. In: M. Soja, A. Zborowski (eds.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków, IGiGP UJ, 151–162.

Lampič, B., Rebernik, D., Vaishar, A. (2007). Typology of small towns. In: B. Lampič, M. Špes (eds.), Sustainable development of small towns. Ljubljana, Brno, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta; Ustav Geoniky Akademie ved Ceske republiky.

Lisowski, A. (2007). The centralisation and decentralisation process in the Warsaw metropolitan area in the years 1950–2002. In: J.E. Klausen, P. Swianiewicz (eds.), Cities in city regions. Governing the diversity. Warsaw: University of Warsaw.

Mainet, H., Edouard, J.C. (2014). Indicators of small towns’ attractiveness:Issues of definition and criteria, based on French cases. In: A. Kwiatek-Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.C. Edouard (eds.), Small and Medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st

Century. CEREMAC 33, Presses Universitaires Blaise Pascal, 13–28.

Mayer, H., Knox, P.L. (2006). Slow Cities, Sustainable Places in a Fast World, Journal of Urban Affairs, Volume 28(4), 321–334.

Niedomyśl, T. (2007). Promoting rural municipalities to attract new residents: an evaluation of the effects, Geoforum, 38(5), 698–709.

Rajman, J. (2000–2001). Miejska sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Folia Geographica. Seria Geographica-Oeconomica, 31–32, 61–79.

Rajman, J. (1990). Zawadzkie: historia i współczesność. In: Encyklopedia Wiedzy o Śląsku, Opole: Instytut Śląski.

Rajman, J. (2006). Małe miasto w przestrzeni rolniczej – zagadnienia metodologiczne. In: E. Rydz (ed.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia obszarów wiejskich, 9, Warszawa, 13–24.

Runge, A. (2013). Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Szymańska, D. (1992). Małe miasta województwa toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko–wiejskiego, Czasopismo Geograficzne, 63(1), 91–98.

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E. (2005). Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury. In: K. Heffner, T. Marszał (eds.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, 220, Warszawa, 21–36.

Webb, J.W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921–1931. Economic Geography, 39(2), 130–148.

Webb, J.W. (1964). Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, IgiPZ, 1, 1934–1938.

Zborowski, A., Soja, M., Łobodzińska, A. (2012). Population trends in Polish cities – stagnation depopulation or shrinkage, Prace Georgaficzne, Kraków, IGIGP UJ, 7–28.

Zuzańska-Żyśko, E. (2006). Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Katowice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.