Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce

Kamila Ziółkowska-Weiss, Marcin Popiel

Abstrakt


Współcześnie turystyka stanowi niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej. Dla wielu krajów i regionów jest jednym z celów działalności gospodarczej, a zarazem jednym ze środków ożywienia społeczno-gospodarczego. W związku z tym, aby przedstawić potencjał i ofertę turystyczną oraz przyciągnąć turystów, należy odpowiednio zorganizować, promować i wprowadzać produkty turystyczne. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się historia, tradycja. Zatem podróże kulturowe, czy te związane z dziedzictwem, oparte są na nostalgii za przeszłością i chęcią doświadczenia różnorodnych krajobrazów kulturowych. Turyści pragną sami kreować swoje przeżycia poprzez osobisty kontakt z wartością historyczną danego regionu czy miejsca. Zamki zawsze przyciągały turystów i od początku były traktowane jako największe atrakcje turystyczne. W Polsce znajduje się ich 416. Niektóre zostały pięknie odrestaurowane, inne chylą się ku upadkowi. Sektor turystyczny umożliwia turyście niepowtarzalną możliwość kontaktu z historią poprzez wprowadzanie innowacyjnego rozwiązania w hotelarstwie, jakim jest przekształcenie zamków w obiekty hotelowe oraz konferencyjne. Następuje dzięki temu zrównoważony rozwój i równowaga między przeszłością a nowoczesnością, gdyż sektor turystyczny ratuje stare zabytki, dając im nowe funkcje. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju turustyki dziedzictwa oraz korzyści z punktu widzenia kultury, tradycji oraz turystyki, lokalnej społeczeności, gospodarki. Za przykład innowacyjności w hotelarstwie, jakim niewątpliwie jest przekształcenie obiektów zabytkowych, posłużyły zamki z Polski, pełniące obecnie funkcję bazy noclegowej oraz konferencyjnej.

Słowa kluczowe


turystyka dziedzictwa; turystyka kulturowa; zamki; zrównoważony rozwój

Bibliografia


Burkart, A.J., Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. London: Heinemann.

Gorzelak, G. (red.). (2007). Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: EUROREG−Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Guerquin, B. (1974). Zamki w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Hollinshead, K. (1993). Encounters in Tourism. VNR’s Encyclopedia of Hospitality and Tourism, 636–651.

Howard, P. (2003). Heritage: Management, Interpretation, Identity. Bloomsbury Academic.

Kaufman, T.J. (1999). A study of the motivations behind heritage site selection in the United States. Virginia Polytechnic Institute and State University.

Kerstetter, D.L., Confer, J.J., Graefe, A.R. (2001). An exploration of the specialization concept within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39, 267–274.

Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozak, M. (2008). Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju? Studia Regionalne i Lokalne, 2 (32), 92–111.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourists. International Journal of Tourism Research, 4, 29–38.

Meethan, K. (2001). Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge. Tourist Studies, 1(1), 111–112.

Nuryanti, W. (1996). Heritage and Postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 249–260.

Peterson, K. (1994). The heritage resource as seen by the tourist: the heritage connection. In: V. Harssel (ed.), Tourism: An Exploration. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Richards, G. (1995). Production and Consumption of European Cultural Tourism. Annals of Tourism Research, 22(2), 261–283.

Rogiński, R. (1990). Zamki i twierdze w Polsce; historia i legendy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Rouba, R. (2010). Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.

Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford: Butterworth Heinemann.

Theobald, W.F. (1998). Global Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.

Throsby, D. (1997). Sustainability and culture: some theoretical issues. International Journal of Cultural Policy, 4, 7–20.

Zeppel, H., Hall, C. (1992). Arts and heritage tourism. In: B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism. London: Belhaven, 47–68.

Ziółkowska-Weiss, K. (2012). Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 3, 43–57.

Strony internetowe:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/ (2014.04.25)

http://www.unwto.org (2014.04.05)


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.