Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja

Paweł Franczak

Abstrakt


W artykule przedstawiono sposoby nowoczesnego rozwoju edukacji przyrodniczej na przykładzie gminy Zawoja. Zaprezentowano powstałą już infrastrukturę dydaktyczną (9 ścieżek dydaktycznych oraz infrastrukturę dydaktyczną skierowaną do osób niepełnosprawnych, na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego). Następnie zaprezentowano będące w trakcie budowy Centrum Górskie w Zawoi, które ma pełnić funkcję dydaktyczną na temat obszarów górskich i himalaizmu. Autor zaprezentował też cztery projekty szlaków geoturystycznych, mających na celu edukację w zakresie procesów kształtujących powierzchnię Ziemi.

Słowa kluczowe


dydaktyka; geoturystyka; innowacje; ścieżka dydaktyczna

Bibliografia


Balon, J. (2003). W dolinie Horcones (Andy Południowe, Argentyńskie). W: Z. Górka, J. Więcław (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: PTG Oddz. w Krakowie, 42–46.

Franczak, P. (2011). Jaskinie Pasma Babiogórskiego. Jastrzębie-Zdrój: Wydawnictwo BLACK UNICORN.

Franczak, P. (2012a). Pasmo Policy – w cieniu Babiej Góry. Przyroda Polska, 4, 30–31.

Franczak, P. (2012b). Proponowane do objęcia ochroną obiekty przyrody nieożywionej Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (4), 302–308.

Franczak, P. (2013). Mało znane beskidzkie jeziorka osuwiskowe. Płaj, 44, 195–198.

Fujak, K. (2012). Ogród Zmysłów Babiogórskiego Parku Narodowego. Rocznik Babiogórski, 13, 115–118.

Fujak, J., Urbaniec, T. (2010). Babiogórskie stawy. Rocznik Babiogórski, 12, 32–36.

Gasek, R. (2010). Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 1, 68–83.

Golonka, J., Krobicki, M., Miśkiewicz, K., Słomka, T., Wałkowska, A., Doktor, M. (2013). Geopark „Beskid Ślasko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych. Przegląd Geologiczny, 61 (5), 277–285.

Hajzer, A. (2011). Korona Ziemi. Nie-poradnik zdobywcy. Warszawa: Wydawnictwo Stapis.

Knapik, R., Migoń, P., Szuszkiewicz, A., Aleksandrowski, P. (2011). Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny, 59 (4), 311–322.

Łajczak, A. (2005). Przyroda nieożywiona. W: D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Światy Babiej Góry. Monografia, Zawoja: Wydawnictwo Babiogórski Park Narodowy, 19–40.

Migoń, P. (2012). Geoturystyka. Warszawa: PWN.

Miodowicz, W. (red.). (1992). Mała encyklopedia babiogórska. Pruszków: Wydawnictwo Rewasz.

Nowalnicki, T. (1971). Beskidzkie jeziorka zaporowe. Wierchy, 40, 274–280.

Obrębska-Starklowa, B. (1963). Klimat Babiej Góry. W: W. Szafer (red.), Babiogórski Park Narodowy. Kraków: PWN, 45–67.

Pasierbek, T. (2012). Babiogórski Park Narodowy. Przyroda otwarta na człowieka. Gazeta Górska, 78 (2), 8–11.

Ziętara, T. (1958). O rzekomo glacjalnej rzeźbie Babiej Góry. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków. Geografia, 8, 55–78.

Strony internetowe:

Prezentacja: Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi (2013, 20 listopada). Centrum Górskie Korona Ziemi – Zawoja. Pozyskano z http://www.centrumgorskie.pl/upload/centrum-gorskie-korona-ziemi-pl.pdf

Ścieżki edukacyjne (2013, 20 listopada). Babiogórski Park Narodowy. Pozyskano z http://www.bgpn.pl/turystyka/sciezki-edukacyjne


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.