Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność

Małgorzata Wysocka-Kunisz

Abstrakt


W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji w niniejszym artykule. Przedstawiono również zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem lekcji przyrody oraz propozycje innowacji w tym zakresie.

Słowa kluczowe


liceum; podstawa programowa; przyroda; wątek tematyczny; wątek przedmiotowy

Bibliografia


Lilpop, J., Poziomek, U., Spalik, K. (2012). Realizacja przedmiotu Przyroda – poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. W: Edukacja biologiczna i środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka. (2009). Warszawa: MEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. z dnia 22 lutego 2012 r., pozycja 204.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2012 r., pozycja 426.

Spalik, K., Jagiełło, M., Skirmuntt, G., Kofta, W. (2009). Komentarz do podstawy programowej Przyroda w liceum. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN.

Wysocka-Kunisz, M. (2004). Procedura badawcza w nauczaniu przyrody. W: Uczyć inaczej? Kielce: Instytut Fizyki AŚ, 23–28.

Wysocka-Kunisz, M. (2012). Nauczanie przyrody w liceum – szanse i zagrożenia. W: I. Fudali, I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic (red.), Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. Kielce: Wyd. Perpetuum Mobile s. c. (afiliacja UJK w Kielcach), 107–116.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.