Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach

Barbara Baarová

Abstrakt


Artykuł skupia się na ogólnym porównaniu systemów edukacyjnych w Czechach i w Polsce na wszystkich poziomach. Wyjaśnia zmiany w szkolnictwie czeskim w szkołach podstawowych i średnich, częściowo informuje o szkolnictwie polskim w Czechach (na Zaolziu). Ostatni rozdział opisuje ścieżkę przyrodniczą zbudowaną w pobliżu jednego zwykłego osiedlowego gimnazjum, która pokazuje, jak można uatrakcyjnić naukę również innym sposobem, aniżeli
najnowszymi technologiami.

Słowa kluczowe


bloki przedmiotowe; kompetencje kluczowe; ramowy program nauczania; ścieżki edukacyjne; Uniwersytet Ostrawski i geografia

Bibliografia


Baar, V., Houdkova, Z. (2010). Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Praha: Nakladatelství ČGS.

Hofmann, E. (2013). Didaktika přírodních věd na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

Knecht, P., Hofmann, E. (2011). Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. 1. vyd. Sborník příspěvků z 19. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.

Luhr, J.F. (2004). Země. Praha: Euromedia Group.

Matejcek, T. (2007). Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství ČGS.

Źródła internetowe:

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-ZV.pdf.

Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://rvp.cz.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Moravskoslezský kraj. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.scitani.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9500486EA3/$File/pvkrcz080.pdf.

Učební plány Škola plná života. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.zsdvoracka.cz/skolaplnazivota.php.

Zaolzie. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.szkolnictwo.pl.

Způsobilost pro školní docházku a výukové obtíže dětí a mládeže. (2013, 24 października). Pozyskano z: http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/koh_zpus.htm.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.