Potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów

Ilona Żeber-Dzikowska

Abstrakt


W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości i kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wskazane aspekty oddziaływania na wychowanie, rodzinę i rówieśników. Dopełnieniem artykułu są autorskie opracowania innowacyjnych propozycji rozwiązań wdrażanych projektów badawczo-edukacyjnych na temat: dobroczynności, instytucji charytatywnych, wolontariatu w świadomości młodych ludzi – dzieci i młodzieży, oraz problemów społecznych XXI wieku.

Słowa kluczowe


dobroczynność; instytucje charytatywne; problemy społeczne; projekty badawczo-edukacyjne; potrzeby socjalne; świadomość

Bibliografia


Aronson, E. (2004). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Bocheński, J.M. (1992). 100 zabobonów. Kraków: Wydawnictwo Margines.

Dawkins, R. (2003). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I (A-F). (2003). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Łobocki, M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wilson, E.O. (1988). O naturze ludzkiej. Warszawa: PIW.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.