Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny

Agnieszka Świętek, Remigiusz Pacyna

Abstrakt


Atlasy szkolne od zawsze były ważnymi źródłami wiedzy geograficznej i środkami dydaktycznymi służącymi kształtowaniu umiejętności na lekcjach geografii. Do konieczności korzystania z atlasów przekonują nauczycieli zarówno względy praktyczne (kształtowanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu), jak i formalne (wymogi podstawy programowej). Od wydania pierwszego polskiego szkolnego atlasu geograficznego przez Eugeniusza Romera minął prawie wiek. Od tamtego czasu atlasy przeszły ewolucję, a ostatnim efektem zmian, wynikającym z rozwoju nowoczesnych technologii, jest powstanie interaktywnego atlasu geograficznego. W artykule autorzy dokonują analizy tego nowego środka dydaktycznego, opisując jego najważniejsze funkcje. Analizując taki atlas, wskazują zarówno jego wady jak i zalety, z punktu widzenia zastosowania w praktyce szkolnej oraz wartości kartograficznej. Dokonują również porównania atlasu interaktywnego z tradycyjnym papierowym. W wyniku tej analizy autorzy stwierdzają, że nowy atlas szkolny jest cennym środkiem dydaktycznym umożliwiającym prowadzenie ciekawych lekcji z wykorzystaniem różnorodnych map tematycznych i, co najważniejsze, z możliwością samodzielnego tworzenia map przez uczniów. Wskazują jednak również na pewne mankamenty kartograficzne i praktyczne, które powinny
być usunięte, by atlas interaktywny mógł zastąpić w pełni atlas tradycyjny.

Słowa kluczowe


atlas geograficzny; kształcenie geograficzne; multimedia; środki dydaktyczne

Bibliografia


Atlas Geograficzny – liceum. Świat. Polska. (2009). Wyd. 4. Warszawa: PWN.

Atlas Geograficzny. Świat, Polska. (2010). Wyd. 9. Wrocław: Nowa Era.

Czerniak-Czyżniak, M. (2012). Atlas – niezbędne narzędzie w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 6, 27–29.

Licińska, D. (2002). Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego „Szkolny atlas Polski”. Geografia w Szkole, 2, 85–86.

Pasławski, J. (2003). Mapy topograficzne na rynku z perspektywy potrzeb szkoły. Geografia w Szkole, 1, 15–19.

Pasławski, J. (red.) (2010). Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.

Piskorz, S. (red.) (1995). Zarys dydaktyki geografii. Warszawa: PWN.

Podgórski, Z. (2007). Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 2, 31–38.

Przyłuska, B. (2008). Stulecie pierwszego atlasu E. Romera. Geografia w Szkole, 6, 48–52.

Rolf-Murawska, M., Podgórski, Z. (2010). Interaktywnie na tablicy. W poszukiwaniu zastosowań tablicy interaktywnej do nauczania geografii. Geografia w Szkole, 3, 53–58.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.

Stankiewicz, M. (2000). Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim regionie. Geografia w Szkole, 2/3, 74–80.

Warcholik, W. (2000). GPS – nowe zainteresowanie ucznia. Geografia w Szkole, 4, 193–197.

Wieczorek, T., Soja, J. (2008). Co z tą mapą? Trudności na maturze z geografii. Geografia w Szkole, 6, 5–10.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.