Uczelnie wyższe w Polsce a kształcenie przyrodnicze nauczycieli

Barbara Dzięcioł-Kurczoba

Abstrakt


W artykule autorka poddała analizie kształcenie nauczycieli przedmiotu Przyroda, który jest realizowany w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny) i ponadgimnazjalnych (IV etap). Skupiła się na kilku aspektach kształcenia przyrodniczego: miejscach – jednostkach uczelni wyższych, w których jest ono prowadzone, w tym na formach, w jakich jest ono tam realizowane, programach studiów i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Analiza danych dostępnych na stronach internetowych badanych uczelni pozwoliła określić cechy kształcenia przyrodniczego nauczycieli w Polsce. Kształcenie to odbywa się we wszystkich dużych ośrodkach akademickich w Polsce, głównie na wydziałach biologicznych i geograficznych, zarówno w ramach studiów I i II stopnia, jak i studiów podyplomowych. W kształceniu przyrodniczym dominuje przygotowywanie przyszłych nauczycieli przyrody dla szkół podstawowych, co jest zgodne z założeniami ostatniej reformy systemu oświaty. Niepokoją natomiast różnice dotyczące wymagań w stosunku do kandydatów na te studia. Programy niektórych studiów wykazują ścisły związek z jednostkami, w których są prowadzone, a nie zawsze dają przyszłym nauczycielom przyrody pełną podbudowę merytoryczną
i metodyczną.

Słowa kluczowe


dokształcanie nauczycieli; kształcenie pedagogiczne; przyroda; studia podyplomowe

Bibliografia


Strony internetowe, zawierające informacje o prowadzonym kształceniu nauczycieli przyrody (ostatnio dostępne 10.01.2014 r.):

http://geografia.umcs.lublin.pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe.html

http://geografia.umcs.lublin.pl/dla-kandydatow/uprawnienia-nauczycielskie.html

http://mdl.up.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=506

http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/ksztalcenie-nauczycielskie

http://wnow.uni.lodz.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/147-studia-podyplomowe

http://www.binoz.uj.edu.pl/wydzial/wydzialowe-centrum-dydaktyki

http://www.binoz-programy.umcs.lublin.pl/biolog09.html

http://www.biol.umk.pl/index.php/studia-stacjonarne/biologia-specjalnosci-nauczycielskie

http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/programy-studiow-0

http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli-przyroda

http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=system_ksztalcenia-podyplomowe

http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=system_ksztalcenia-stacjonarne

http://www.biologia.apsl.edu.pl/biologia-specjalnosci.php

http://www.fizyka.up.krakow.pl/projekty/projekty_2010_2011/podyplomowe_przyroda/przyroda.php

http://www.fuw.edu.pl/nauczanie-przyrody.html

http://www.geo.umk.pl/www/dydaktyka2013-14.html

http://www.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=opisy-kierunkow

http://www.geo.univ.gda.pl/viewpage.php?page_id=74

http://www.ujk.edu.pl/wmp/?kierunki-studiow,18

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1175

http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7676

http://www.uni.wroc.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-kwalifikacyjne-nauczyciel-przyrody

http://www.up.krakow.pl/geo/oferta.html

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny/instytut-pedagogiki/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-2014–2015/nauczanie-przyrody-w-reformowanej-szkole-podstawowej

http://www.wb.usz.edu.pl/kierunki-studiow

http://www.wbios.us.edu.pl/studia-podyplomowe.html

http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php

https://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzia-biologii/studia-podyplomowe-przygotowania-pedagogicznego-do-nauczania-biologii-i-przyrody

https://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzial-chemii/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli-przyrody


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.