Human geographical ideas of Eugeniusz Romer

Witold Wilczyński

Abstrakt


Eugeniusz Romer’s contribution to the development of Polish geography has been extensively appreciated. Historians of geography emphasized however his contribution in the field of physical geography and map making. Meanwhile, Romer’s human geographical concepts seem to be no less original and valuable. One of the most popular ones is the geopolitical controversy between Romer and Wacław Nałkowski concerning the individual character of Polish lands. This broadly commented dispute has been showed as an example of logomachy. On the other hand, the geopolitical concept of Romer, despite the passage of 60 years since his death, should create the basis for a discussion concerning the international position of Poland.

Słowa kluczowe


Eugeniusz Romer; geopolityka; geografia ludności; Polska

Bibliografia


Furmański, P. (2011). Indywidualność geograficzna Polski w koncepcjach Eugeniusza Romera (Geographic individuality of Poland in Eugeniusz Romer’s concepts). Geopolityka.net, Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Koneczny, F. (1918). Polska w kulturze powszechnej (Poland and the general culture). Kraków: Krakowska Ekspozytura Biura Patronatu dla Spółek Oszczędnościowych i Pożyczek.

Misiniec, S. (1998). Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera (The gift of conversion. The experience of grace in the process of conversion of Eugeniusz Romer). Kraków: Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Nałkowski, W. (1887). Polska. Obraz geograficzny Polski historycznej (Poland: geographical effigy of the historical Polish lands). In: B. Chlebowski and W. Walewski (ed.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland and the other Slavonic Countries), vol. VIII. Warszawa: Władysław Walewski.

Nałkowski, W. (1912). Terytorjum Polski historycznej jako indywidualność gieograficzna (Geographical individuality of the historic Polish territory). Warszawa: Towarzystwo Krajoznawcze.

Romer, E. (1917). Polska. Ziemia i państwo (Poland. The Land and the State). Lwów: Gebethner.

Romer, E. (1920). Études de civilisation comparée (Polonais, Ruthènes et Allemends). Paris: Henri Barrère.

Romer, E. (1946). Czy Polska była do r. 1939 „krainą przejściową”? (Was Poland a „transitional country” before 1939?). Przegląd Geograficzny, XX, 1–7.

Romer, E. (1964). Le Caractére et la Vie du Paysage Polonais. In: E. Romer, Wybór prac (Selection of writings), vol. IV. Warszawa: PWN, 255–266.

Romer, E. (1969). O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne (Historical and Philosophical Discourses on the Subject of Geography). A. Zierhoffer (ed.), Travaux de la Socièté des Sciences et des Lettres de Wrocław, Seria B, No 153.

Romer, E. (1988). Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary (Memoirs. Problems of conscience and faith). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Romer, E. (2010). Pamiętnik paryski 1918–1919, cz. I i II (Paris diary 1918–1919, part I and II), ed. S. Sierpowski. Wrocław: OW Foka.

Smoleński, J. (2012). Questions concerning the political geography of Poland. In: W. Wilczyński (ed.). A Source Book of the Polish Classical Geography. Kraków: Dehon, 87–99.

Wilczyński, W. (2011). Ideowe źródła i tożsamość geografii (Conceptual Sources of Geography and Its Identity). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Wilczyński, W. (2011a). Introduction. In: Concept of Wacław Nałkowski in the light of contemporary science and philosophy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica II, 3–10.

Wilczyński, W. (2012). A Source Book of Polish Classical Geography. Kraków: Dehon.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.