Motives for the choice of geography in Matura examinations in the context of Poland’s examination policy

Mariola Tracz

Abstrakt


The educational reform in 1999 introduced external examinations into the Polish system of education. The examinations are carried out on the basis of educational standards for individual subjects and subject groups. External examinations, especially new Matura examination, changed diametrically previous solutions which is a challenge to teachers, students and parents.

Being frequently chosen by students out of the group of optional subjects, geography has a large contribution to Matura overall results. Therefore, a question arises what makes young people decide to take Matura examination in geography. The study shows the results of a survey carried out among those Matura grade students who chose geography for Matura in 2012. The gathered results also allowed to estimate how the alterations introduced by Ministry of Education into the procedures of examination subjects’ choice influence students’ choice in relation to geography.


Słowa kluczowe


wybór geografii na egzamin; reforma edukacyjna; postępowanie egzaminacyjne; geografia; powody

Bibliografia


Kurczaba-Dzięcioł, B. (2011). Przyczyny zróżnicowania przestrzennego efektów kształcenia geograficznego w świetle wyników egzaminu maturalnego. In: M. Tracz, E. Szkurłat (ed.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 81–96.

Kopeć, K., Michalski, T. (2007). Sytuacja nowego egzaminu maturalnego ze szczególnym uwzględnieniem geografii. In: A. Hibszer, Michalski T. (ed.), Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002–2006 (wybrane zagadnienia). Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Peplin: Wydawnictwo Bernardinum, 68–79.

Piróg, D., Tracz, M., Gurgul, B. (2007). Motywy wyboru geografii na maturze a wyniki egzaminu maturalnego – studium przypadku. In: B. Niemierko, K. Szmigel (ed.), Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 271–287.

Soja, J. (2008). Egzamin maturalny z geografii w latach 2005–2007. In: A. Hibszer (ed.), Polska dydaktyka geografii: idee – tradycje – wyzwania. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 47, 267–289.

Szmigiel, M. K. (2007). Drugie podejście do zewnętrznego egzaminu maturalnego z geografii w 2005 roku. In: A. Hibszer, Michalski T. (ed.), Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002–2006 (wybrane zagadnienia). Peplin: Wydawnictwo Bernardinum, 54–67.

Sprawozdania z egzaminu maturalnego za lata 2005–2009. Warszawa: CKE.

Sprawozdania z egzaminu maturalnego za lata 2010–2013. Warszawa: CKE.

Tracz, M. (2008). Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005–2008. In: B. Niemierko, M. Szmigel (ed.), Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela. Opole: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 475–484.

Tracz, M. (2011). Interest in geography and its studies among students of post secondary school. Prace i Studia Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego, 38, 79–86.

Tracz, M. (2013). Wpływ egzaminów zewnętrznych na nauczanie geografii. In: B. Niemierko, M.K. Szmigel (eds.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Gniezno: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 440–448.

Wójcik, J. (2013). Geografia na maturze – zróżnicowanie merytoryczne i ocena zadań z arkuszy egzaminacyjnych w latach 2005–2011. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica IV, 148, 100–115.

Wójtowicz, B., Tracz, M. (2011). Popularność geografii jako kierunku studiów. In: Z. Długosz, T. Rachwał (eds.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 88–100.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.