Roma ethnic minority risk of social exclusion in Poland

Agnieszka Świętek

Abstrakt


Roma people are one of the most colourful minorities in Poland and arouse interest and controversy among contemporary Polish society, nearly monolithic in terms of ethnic origin and nationality. At present, the socio-economic situation of Roma people in Poland and in other European countries is difficult and marked with social exclusion. In the article the author identifies and describes the following symptoms of social exclusion experienced by Roma people in Poland: lack of tolerance in Polish majority, problems relating to the functioning on the labour market and access to education, low standard of living as well as the need for some actions for Roma people in Poland to be taken by governmental authorities. The author refers in the article to numerous results of current surveys on the attitude adopted by Poles towards Roma people, which prove intolerant attitude of Poles to this minority. The second fact that, in the author’s opinion, confirms social exclusion of Roma people in Poland is extremely high unemployment rate (90%) among Polish Roma, a consequence of disappearance of typical Roma professions, cultural limitations, stereotypes and very low level of education. This last reason further proves social exclusion of Roma people, although the situation in this respect is dynamically changing. As a result of actions taken by governmental authorities and because of financial support and creation of a post of a Roma assistant and a support teacher since 2004 Roma children have been widely attending schools. Roma ethnic minority is also
excluded because of its very low standard of living characterised by the author on the basis of her own research carried out in the Małopolska Region. At the end of the article the author indicates governmental actions aimed at fighting the symptoms of social exclusion taken within the “Program for the Roma Community in Poland”.

Słowa kluczowe


edukacja etniczna; rynek pracy; Romowie; wykluczenie społeczne; standard życia; programy państwowe

Bibliografia


Bartosz, A. (2004). Nie bój się Cygana. Na dara Romestar. Sejny: Fundacja Pogranicze.

Jasińska-Kania, A. (2009). Wykluczanie z narodu: dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów. In: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (ed.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 39–57.

Jasińska-Kania, A., Łodziński, S. (2009). Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne. In: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (ed.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kwadrans, Ł. (2007). Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji po 1989 roku. In: P. Borek (ed.), Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 233–248.

Matulayová, T. (2001). Praca socjalna w środowisku Romów. In: Z. Jasiński, T. Lewowicki (ed.), Oświata etniczna w Europie Środkowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 335–338.

Mróz, L. (1986). Wyróżnianie grupy własnej przez Cyganów w Polsce: swojskość, inność, obcość. In: W. Dynowski (ed.) Etnografia Polska, XXX: 1. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 139–162.

National Census of Population and Housing in Poland. (2011). Warsaw, GUS.

Nowicka, E. (2007). Romowie i świat współczesny. In: P. Borek (ed.). Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 124–147.

Osuch, W., Dwojak, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej, jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie Romów polskich). In: Z. Zioło i T. Rachwał (ed.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, 244–253.

Paszko, A. (2007). Romowie i polskie doświadczenie wolnego rynku. In: P. Borek (ed.), Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 204–216.

Paszko, A., Sułkowski, R., Zawicki, M. (ed.). (2007). Romowie na rynku pracy. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Piróg, D. (2003). Stan wiedzy i postawy uczniów polskich, brytyjskich i niemieckich wobec procesów integracyjnych w Europie. In: Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej. Opole: PTG Oddział w Opolu, 59–67.

Program for the Roma community in Poland. (2003). Warsaw, MIA.

Reports on the implementation of the “Programme for the Roma community in Poland” in the years 2004–2011.

Szymańczak, J. (2011). Społeczność Romów w Polsce. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 1 (45).

Ślosarczyk, I., Wężowicz-Bochenek, B. (2007). Edukacja młodzieży romskiej w polskiej szkole na przykładzie gimnazjum w Łososinie. In: W. Osuch (ed.), Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie. Kraków: Geoinfo, 101–112.

Trempała, E. (2005). Zagrożenia rozwoju człowieka marginalizacją i wykluczeniem w środowiskach lokalnych a pedagogika społeczna. In: K. Marzec-Holka (ed.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.