Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland)

Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy

Abstrakt


The socio-economic, cultural and technological transformations, characteristic features of the globalization era, result in altering the ways in which tourist and recreational services are rendered, leading to the formation of the so-called mega-tourism trends. At present, tourism has become one of the fastest developing economic branches in many countries around the world. This dynamic development includes, among others, SPA and wellness and outdoor physical activity sectors. Slowly giving up their therapeutic functions, spa resorts aspire to expand their tourist and recreational infrastructure through the organization of ski lifts and slopes and development of other sport facilities. The intention behind this study is to analyze the theoretical assumptions pertaining to health tourism and active recreation in Poland, where the potential of such economic activities is still not fully used. The impact of natural factors on the development of health and mountain tourism and accompanying activities was presented on the basis of Krynica Zdrój located in the Małopolska province. Having reviewed the local development strategy, the impact of tourism on the activization of the city and region economics was determined.

Słowa kluczowe


Krynica Zdrój; rozwój lokalny; narciarstwo; turystyka uzdrowiskowa

Bibliografia


Amin, A. (2003). Industrial Districts. In: T.J. Barnes (ed.), A Companion to Economic Geography. Oxford: Wiley-Blackwell, 149–168.

Ateneta-Płotkowiak, J., Swędzioł, W. (2006). Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica Zdrój. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9, 267–278.

Biliński, J., Przydział, M. (2004). Nowe tendencje w turystyce i rekreacji. Rzeszów: WSIZ Publishing House.

Buczek, M., Quirini-Popławski, Ł. (2009). Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina). Prace Geograficzne, 121, 39–58.

Butler, R. W. (2011). Tourism Area Life Cycle. In: Ch. Cooper (ed.), Contemporary Tourism Reviews. Oxford: Goodfellow Publishers Limited, 3–33.

Butowski, L. (2010). Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego. Turyzm, 20 (1), 5–11.

Candrea, A. N., Ispas, D. A. (2010). Promoting tourist destinations through sport events. The case of Braşov. Journal of tourism, 10, 61–67.

Christaller, W. (1964). Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions – underdeveloped countries – recreation areas. Papers, Regional Science Association, 12(2), 95–105.

Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3, 5–17.

Churski, P. (2004). Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. In: S. Ciok, D. Ilnicki (ed.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 31–45.

Ciężkowski, W. (2002). Wykorzystanie dwutlenku węgla. Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce. In: W. Ciężkowski (ed.), Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce. Wrocław: Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, 55–60.

Cudowska-Sojko, A. (2011). Rola turystyki w rozwoju regionu aspekt teoretyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 79 (690), 23–33. Dąbrowska-Zielińska, K., Wołk-Musiał, E. (2012). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie – perspektywy rozwoju SPA i Wellness w Polsce. Inżynieria Ekologiczna, 30, 36–47.

Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 81–87.

Dryglas, D. (2009). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. In: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (ed.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 167–173.

Hadzik, A. (2009). Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach teoria i praktyka. In: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (ed.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 199–212.

Hadzik, A., Hadzik, A. (2008). The sustainable tourism of rural health resort areas. The outline of the issue. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 6, 71–81.

Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne, 125, 77–93.

Henderson, J. C. (2003). Healthcare tourism in Southeast Asia. Tourism Review International, 7, 111–121.

Herrick, D. M. (2007). Medical Tourism: Global Competition in Health Care. NCPA Policy Report No. 304, access: www.ncpa.org/pub/st/st304

Jurinčič, I., Bojnec, Š. (2009). Environmental management in Slovenian tourist enterprises. International Journal of Sustainable Development and Planning, 4(3), 226–237.

Kozak, M. W. (2008). Koncepcje rozwoju turystyki. Studia Regionalne i Lokalne, 1(31), 38–59.

Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. In: A. Kożuch, A. Noworól (ed.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Kraków: Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, 9–26.

Kruczek, Z. Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Kraków: Proksenia.

Krupa, J., Soliński, T., Bajorek, M. (2011). Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk – kreowanie jakości produktu turystycznego i uzdrowiskowego. In: T. Soliński, J. Krupa (ed.), Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 21–56.

Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych turystyka zrównoważona. In: J. Hermaniuk, J. Krupa (ed.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 7–35.

Kunysz, P. (2010). Stan zagospodarowania zieleńca pod kątem uprawiania snowboardu w opinii ankietowanych snowboardzistów. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 31, 374–380.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: IGiGP UJ. Leczenie uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010. Informacje i opracowania statystyczne (2011). Kraków: Statistical Office in Krakow.

Lee, Ch., Bergin-Seers, S., Galloway, G., O’Mahony, B., McMurray, A. (2008). Seasonality in the tourism industry. Impacts and strategies. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.

Lehto, E., Oksa, J. (2004). Networks for Local Development: Aiming for Visibility, Products and Success. In: A. Árnason, M. Shucksmith, J. Vergunst (ed.) Comparing Rural Development. Ashgate, 17–46.

Lewkiewicz-Małysa, A., Macuda, J. (2007). Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych ujęć wód podziemnych w rejonie Krynicy. Wiertnictwo Nafta Gaz, 24(1), 291–297.

Lubowiecki-Vikuk, A. P. (2011). Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690, 125–137.

MacCallum, N., Baert, T., Rosato, P., Barbier, S. (2011). Sustainable Tourism and Local Development in Apulia Region. OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, access: http://dx.doi.org/10.1787/ 5kghrjkghpd5-en

Madziková, A., Klamár, R., Rosič, M., Kaňuk, J. (2011). Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej. Prace Geograficzne, 125, 111–128.

Manczak, I. (2010). Zastosowanie teorii klastra w turystyce. Sympozja i Konferencje KKMU, 5, 561–570.

Mika, M., Krzesiwo, K., Krzesiwo, P. (2007). Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce – przykład Szczyrku. Prace Geograficzne, 117, 63–77.

Müller, H., Kaufmann, E. L. (2000). Wellness-Tourismus: Eine Analyse des schweizer Marktes und Konsequenzen fur die Hotellerie. Tourism Review, 55, 26–38.

Niemiec, W., Trzcińska, H. (2011). Rozwój i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58 (2/11), 209–222.

Nordin, S. (2003). Tourism Clustering & Innovation–Paths to Economic Growth & Development. Analys och Statistik, 14. Östersund:ET OUR Utredningsserien.

Nowacki, M. (2010). Model uwarunkowań cen skipassów w polskich ośrodkach narciarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, 435–446.

Olchowik, L. (2006). Wypoczynek z dawką adrenaliny wciąż zyskuje nowych fanów. Wiadomości Turystyczne, 15, 11–12.

Pasławska, M. (2010). Turystyka narciarska jako forma aktywnego wypoczynku w okresie zimy. Turystyka i Zdrowie, 4, 155–163.

Pehoiu, G. (2010). Strategies regarding development of Romanian mountain tourism and sport actuality and perspectives. In: O. Martin, X. Zheng (ed.), EMESEG’10 Proceedings of the 3rd WSEAS international conference on Engineering mechanics, structures, engineering geology. Wisconsin: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Stevens Point, 539–544.

Petry, R. (2009). Czy w Europie występuje zmierzch uzdrowisk i klasycznego leczenia? In: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (ed.), Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 101–107.

Pietrzyk, I. (1995). Paradygmat rozwoju regionalnego. In: W. Kosiedowski (ed.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Toruń: Uniwersytet Mikołaj Kopernika, 13–23.

Preisler, M. (2011). Turystyka kwalifikowana jako zjawisko społeczne. Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 6, 37–43.

Puciato, D. (2010). Determinanty popytu na narciarskie usługi rekreacyjne. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 31, 357–361.

Rajchel, L. (2009). Zagłębie rozlewnicze wód mineralnych w dolinie Popradu. Geologia, 35(1/2), 278–288.

Sekliuckiene, J., Langviniene, N. (2009). Service perspectives in healthiness and sport tourism in Lithuania: case of SPA. Economics & Management, 14, 505–512.

Simion, D., Mazilu, M., Patrutescu, M., Ispas, R. (2010). The Economic and Social Contribution of Tourism from the Sustainable Development Point of View. In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation, I, 53–60.

Skórczewski, B. (1904). Krynica jej rozwój i jej obecne potrzeby. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Soliński, T., Krupa, J. (2006). Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu. In: Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”. „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu”. Dubiecko: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 309–333.

Spivack, Sh. E. (1998). Health SPA development in the US: A burgeoning component of sport tourism. Journal of Vacation Marketing, 4, 65–77.

Stăncioiu, A. F., Teodorescu, N., Vlădoi, A. D., Băltescu, C. (2011). The Image of the Tourism Destination – a Supporting Element in the Development of the Regional Tourism Brand. Study Case: Muntenia. Theoretical and Applied Economics, XVIII, 2(555), 139–152.

Szromek, A. R., Kapczyński, A. (2008). Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949–2006. Tourism Management, 29, 1035–1037.

Szromek, A. R. (2010). Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R.W. Butlera. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 54, 305–322.

Świdziński, H. (1972). Geologia i wody mineralne Krynicy. Prace Geologiczne, 70, 14–28.

Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne, 224, 223–246.

Więcław-Michniewska, J. (2011). Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich. Prace Geograficzne, 125, 179–196.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2010). Poziom satysfakcji turystów zagranicznych a wzrost ruchu turystycznego w Meksyku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,16, 251–258.

Wojnarowski, J., Wołowiec, T. (2008). Zarządzanie turystyką – hotelarstwem i turystyką uzdrowiskową. Wybrane aspekty. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 45–47.

Wołowiec, T. (2003). Bariery finansowe i legislacyjne rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych w perspektywie integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne i Lokalne, 3(13), 97–107.

Wołowiec, T., Duszyński, M. (2003). Development limitations of polish spas (legal and financial barriers). Prace Geograficzne, 11, 317–326.

Wołowiec, T., Reśko, D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 5(2), 61–89.

Woolf, J. (2008). Competitive advantage in the health and fitness industry: developing services bundles. Sport Management Review, 11, 51–75.

Wosiek, M. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 14, 172–186.

Zawilińska, B. (2007). Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych. Prace Geograficzne, 117, 181–193.

Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żywicka, A. (2011). Rola samorządu gospodarczego w rozwoju branży turystycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Administracja, 1, 153–164.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.