Spatial structure transformations in small towns in view of rehabilitation and gentrification processes

Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Krzysztof Wiedermann

Abstrakt


During the time of centrally controlled economy Polish cities were shaped by processes and structures typical of a socialist state. When changes in the economic, social and political system in Poland begun, Polish cities and towns entered a transformation process.

The aim of the paper is to answer the question whether and to what extent spatial transformations of small towns in Poland show symptoms of gentrification. Authors analyse the problems of towns genesis, population changes, changes in the spatial and functional structures of towns as well as the modernization of the central districts of small towns in Małopolska Province. In view of present changes that take place in the structures of small towns in Europe and the widely undertaken actions towards the revitalization of small towns’ centres in Poland, the authors attempted to analyse spatial, economic and social transformations in the light of wider processes of gentrification, however at the present stage of development of small towns it is difficult to speak of gentrification processes itself.


Słowa kluczowe


gentryfikacja; Małopolska; odbudowa; rewitalizacja; małe miasta; rozwój przestrzenny i funkcjonalny

Bibliografia


Baldwin, R. E. (2001). Core-periphery model with forward-looking expectations. Regional Science and Urban Economics, 31, 1, 21–49.

Borgatti, S. P., Everett, M. G. (1999). Models of core/periphery structures. Social Networks, 21, 375–395.

Brueckner, J. K., Fansler, D. (1983). The Economics of Urban Sprawl: Theory and Evidence on the Spatial Sizes of Cities. Review of Economics and Statistics, 55 (August), 479–482.

Brueckner, J. K. (2001). Urban Sprawl: Lessons from Urban Economics. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 65–97.

Brueckner, J. K. (2000). Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies. International Regional Science Review, 23 (April), 160–171.

Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: I. Conceptual clarification. Social Networks, 1, 215–239.

Jadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy, Instytutu Rozwoju Miast, 3.

Jadach-Sepioło, A. (2009). Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji. In: A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 125–135.

Kwiatek-Sołtys, A. (2007). Place and role of the centre in the spatial structure of a small town in Poland. Moravian Geographical Reports, 15(4), 31–36.

Kwiatek-Sołtys, A. (2010). The land ownership and land use structure of small towns in Poland. In: Developpent durable des territoires: de la mobilisation des acteurs aux demarches participatives. Sixieme colloque franco-polonais, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont – Ferrand.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Bariers and factors of growth of small towns of Poland. Elsevier, Procedia, 19, 363–370.

Markowski, T. (2009). Polityka miejska państwa cele, priorytety, instrumenty. Przegląd urbanistyczny year 1, 1.

Matlovic, R., Ira, W., Sykora, L., Szczyrba, Z. (2001). Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Presova). In: I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Łódź: University of Lodz.

Murzyn-Kupisz, M., Szmytkowska, M. (2012). Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: University of Lodz.

Polko, A. (2013). Impact of shopping malls on the functional and spatial structure of communes in the outer metropolitan zone. In: K. Heffner, M. Twardzik (eds.), The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian voivodeship). Warszawa: Studia Regionalia, 37, Polish Academy of Science.

Rajman, J. (2000–2001). Sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Folia Geographica Ser. Geographica Oeconomica, 31–32, 61–79.

Smith, N., Williams, P. (eds.). (1986). Gentrification of the city. Boston: Bo Allen and Unwin.

Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.