Historia czasopisma

Tomy:

193 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 9, (2015), redakcja naukowa Mariola Tracz i Bożena Wójtowicz

178 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 8, Small Towns’ Development Problems, (2015), redakcja naukowa Agnieszka Kwiatek Sołtys

170 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 7, (2014), redakcja naukowa Bożena Wójtowicz i Wiktor Osuch

162 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 6, "Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym", (2014), redakcja naukowa Bożena Wójtowicz i Wiktor Osuch

155 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 5, (2014), redakcja naukowa Sławomir Kurek i Tomasz Rachwał

148 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 4, "Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii", (2013), redakcja naukowa Danuta Piróg i Mariola Tracz

126 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 3, "Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych", (2012), redakcja naukowa Zbigniew Zioło i Tomasz Rachwał

105 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 2, "Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej nauki i filozofii", (2011), redakcja naukowa Witold Wilczyński

93 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 1, "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji", (2010), redakcja naukowa Wanda Wilczyńska-Michalik

 

 

 
ISSN: 2084-5456