Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

 1. mgr Dariusz Nowotnik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Redaktorzy statystyczni

 1. dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 2. dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, Zjednoczone Królestwo
 3. dr Jan Szeja, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
 2. dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
 3. prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, Polska
 4. dr Danuta Piróg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, Polska
 5. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 6. dr Mariola Tracz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, Polska
 7. prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
 8. prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
 9. prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
 10. prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 11. dr hab. prof. UP Michał Żemła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Polska

Redaktor językowy

 1. mgr Zuzanna Czarnecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Polska


ISSN: 2084-5456