Redakcja

Rada programowa

prof. Gideon Biger, Tel-Aviv University, Department of Geography and Human Environment, Izrael

Ph.D. Juan Ariel Castillo Cocom, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Antropología, Meksyk

prof. dr hab. Zbigniew Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Rosja

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

prof. dr Ana María Liberali, Universidad de Buenos Aires (University of Buenos Aires), Cátedra de Geografía Económica (Katedra Geografii Ekonomicznej), Argentyna

prof. UP dr hab. Roman Malarz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Ph.D. Keisuke Matsui, University of Tsukuba, Japonia

M.Sc. Aleksandar Petrovic, University of Belgrade, Serbia

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Rosja

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy

prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

Ph.D. Professor Jiuchen Zhang, Chinese Academy of Sciences in Beijing, Institute for the History of Natural Sciences, Chiny

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, PolskaISSN: 2084-5456