Redakcja

Lista recenzentów do 2012 (aktualizowana corocznie)

prof. dr hab. Krystyna German, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. RNDr. PhD. Rene Matlovič, University of Prešov, Department of Geography and Regional Development, Słowacja

prof. PCZ dr hab. Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Polska

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska

prof. ndzw. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Polska

prof. ndzw. IGiPZ dr hab. Marek Więckowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PolskaISSN: 2084-5456