Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica jest kontynuacją serii wydawniczej Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Prace Geograficzne, który ukazywał się od 1955 r. Opublikowanych zostało 18 tomów Prac Geograficznych, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii.
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica są czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań geograficznych z różnych ośrodków. Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z badaniem zróżnicowania przestrzeni geograficznej pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym. Podejmowane są również prace z zakresu rozwoju myśli geograficznej i dydaktyki geografii. Zapraszamy do składania artykułów do druku.

 

ISSN (wersji papierowej): 2084-5456

ISSN (on-line): 2449-9056
Vol 12


Okładka

Pod redakcją naukową

Danuty Piróg i Wiktora Osucha

DOI 10.24917/20845456.12ISSN: 2084-5456